Lisztérzékenység

 
  • Betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • Betűméret csökkentése
Címlap Fórum
Üdvözlet, Vendég
Bejelentkezés vagy Regisztráció.    Elfelejtettük a jelszót?

Mindenféléről
(1 megtekintés) (1) vendég
Csak bátran! Segítünk belejönni!
LeOldal: 123456789
TÉMAKÖR: Mindenféléről
*
#1483
.Natalie Cooper 17 esztendős, vidám tinédzser. 7 éve, 3 hónapja  
Sokszor elkeseredünk azon hogy milyen nehéz is az élete annak aki valamilyen TÁPLÁLÉK ALLERGIA-ban szenved.

Vannak akik mégis szívesen cserélnének velünk.
Jusson eszünkbe mikor elkeseredünk hogy mégis szerencsésnek mondhatjuk magunkat.Ezt a képet a vendég nem láthatja. A megtekintése csak regisztrált és bejelentkezett felhasználók részére engedélyezett.

2010. július 07. szerda, 18:38 Drinfo.hu

.Natalie Cooper 17 esztendős, vidám tinédzser.

Sajnos, egy titokzatos betegség miatt bármit eszik, azonnal rosszul lesz és az étel "visszajön".

Csupán egy dolog van, amely nem árt neki: a TicTac mentolos cukorka.

Ez az egyetlen "étel", amelyet a lány káros következmények nélkül le tud nyelni. Minden másnemű tápanyag egy csövön jut Natalie szervezetébe
Klári (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólás: 2219
graph
felhasználó kilépve Kattintsunk ide a felhasználói profil megtekintéséhez
Nem: Nő t.gubiczane tgubiczane@hotmail.com gutine Hely: Dunaújváros Születésnap: 03/25
A témakör lezárva.
 
#1484
E111 nevű nyomtatvány kiutazáskor 7 éve, 3 hónapja  
Itt a nyár, sokan külföldre mennek nyaralni.Hajlamosak vagyunk elfeledkezni hogy a pihenés közepette érhet némi baleset mely orvosi ellátást igényel.

Na nem kell mindjárt a legrosszabra gondolni,Pl: Nem vittünk elég inzulint, vagy a pumpával van gond, rosszul léptünk, megszúrt egy tengeri sün, medúza
Allergiás kiütések stb


--------------------------------------------------------------------------------
EU-tag állomokba való utazáskor

Ha autóval mentek, nem kell semmi különösebb papír, de a REP-től erősen ajánlott kérni egy EU tagállamokon belül érvényes E111 nevű nyomtatványt, ami azt igazolja, hogy EU-n belül TB-t fizetsz! A nyomtatvány ingyenes! Minden kiutazónak erősen ajánlott kérni, nem csak diabosoknak!
Ha pl. repülővel mentek, akkor a diab kezelő orvosodtól minden szükséges papírt be tudsz szerezni!Vagy a gondozó orvostól kérheted!

Érdemes az inzulin pumpásoknak vinni egy tartalékot!
Klári (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólás: 2219
graph
felhasználó kilépve Kattintsunk ide a felhasználói profil megtekintéséhez
Nem: Nő t.gubiczane tgubiczane@hotmail.com gutine Hely: Dunaújváros Születésnap: 03/25
Utolsó szerkesztés: 2010-07-13 07:30 : Klári.
A témakör lezárva.
 
#1485
Válasz: E111 nevű nyomtatvány kiutazáskor 7 éve, 3 hónapja  
EURÓPAI UNIÓ

FŐCZE LAJOS Az Európai Unióról 9.

Mi a teendő

SÜRGŐSSÉGI BETEGELLÁTÁS ESETÉN

az Európai Unió tagállamaiban?Az Európai Unió "társadalombiztosítási joga" harmonizáció helyett koordinációra épül, azaz a személyek szabad mozgásának jogával élő, EU tagállamokba utazó tagállami állampolgárnak és családtagjaik részére biztosítsa az ellátások igénybevételére való jogosultságot más tagállamok területén is.

Mire tarthatunk igényt a rendeletek alapján, ha egy másik tagállamba utazunk?

1. a másik tagállamban, azaz tiltják a kétszeres biztosítást és

2. itthon megszerzett jogainkat más tagállamok elismerik,

3. ha itthon már rendelkezünk biztosítással, nem kell újból biztosításba lépnünk egyetlen tagállamban sem érhet bennünket hátrányos megkülönböztetés azon az alapon, hogy más állam állampolgárai vagyunk,

4. korábbi biztosításunk nem veszik el, a biztosításban töltött, illetve szolgálati időt a szolgáltatások nyújtásakor figyelembe veszik.

A fenti alapelvekre tekintettel sürgősségi egészségügyi ellátást, teljes egészségügyi ellátást vagy hazai helyett külföldi gyógykezelést kaphatnak a magyar állampolgárok az EU tagállamaiban attól függően, hogy átmenetileg vagy végleges ott lakás céljával, illetőleg kifejezetten valamilyen gyógykezelés igénybevétele miatt tartózkodnak az adott tagállamban.A SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁSRÓL

Amennyiben átmenetileg turistaként tartózkodunk valamely EU tagállamban, sürgősségi betegellátást kaphatunk ugyanilyen feltételekkel, mint az adott ország állampolgárai. A kiutazás előtt mindössze az E-111. számú formanyomtatványt kell felvenni a lakóhely szerint illetékes Megyei (Budapesti és Pest megyei) Egészségbiztosítási Pénztárnál.

Amennyiben munkát vállalunk valamely EU tagállam területén, akkor annak a tagállamnak a jogszabályai vonatkoznak ránk, ott kell biztosítást fizetnünk, és ott válunk jogosulttá az egészségügyi ellátásokra.

E szabály alól csak azok mentesülnek, akiket munkáltatójuk munkavégzés céljából küld a tagállam területére. A kiküldöttek Magyarországon maradnak biztosítottak, mintha továbbra is itt dolgoznának, de a munkavégzés helye szerinti tagállamban is igénybe vehetik az egészségügyi ellátásokat.

A sürgősségi ellátás

Sürgősségi ellátás minden azonnal szükséges ellátás [22. cikk 1. bekezdés a) pont], kifejezetten a szülészeti, a dialízis és az oxigénterápiás ellátások.

Az ellátások költsége

Itthoni egészségbiztosításunk alapján az Országos Egészségbiztosítási Pénztár mindazokat az ellátásokat kifizeti, amelyeket az EU tagállam állampolgárainak is a biztosítójuk fizet; ezeket tehát külföldön térítésmentesen kapjuk. Azon ellátásokért viszont, amelyekért az EU tagállam állampolgárai is maguk fizetnek, a magyar állampolgároknak is fizetni kell. Mindez az azonos elbírálás elvéből következik.

Az ellátás igénylése

Az ellátás igénylésére az E-111. számú formanyomtatvány szolgál, amelyet

* TAJ-kártya,

* személyi igazolvány és a

* biztosítási jogviszonyunk jogcímét igazoló dokumentum

bemutatása ellenében azonnal, térítésmentesen állítanak ki.

Beszerzés helye

Az E-111. számú formanyomtatványt a kérelmező lakóhelye szerint illetékes Megyei (Budapesti és Pest megyei) Egészségbiztosítási Pénztár állítja ki, térítésmentesen. A nyomtatvány postai úton is igényelhető, ebben az esetben - fénymásolatban - csatolni kell a kiállításához szükséges dokumentumokat. (Ebben az esetben az ügyintézés ideje legfeljebb 30 nap.)

A biztosítási jogviszony jogcímét az alábbi dokumentumok igazolják:

* Kereső tevékenységet végzők esetében: a munkáltatói igazolás, tagsági jogviszonyt igazoló cégigazolás, stb.

* Nyugdíjasoknál: nyugdíjas igazolvány, vagy nyugdíjmegállapító határozat, illetőleg bármely más dokumentum, amiből kétséget kizáróan megállapítható, hogy az illető nyugdíjban részesül.

* Tanulóknál: az iskola által kiadott hallgatói jogviszony-igazolás, iskolalátogatási igazolás.

* Kiskorú magyar állampolgároknál: a személyes adatokat és a magyarországi lakóhelyet igazoló dokumentum.

* Eltartott közeli hozzátartozóknál: eltartói nyilatkozat.

Érvényességi idő

90 nap, kezdete az ügyfél által megjelölt kezdőnap, ennek hiányában a nyomtatvány kiállításának napja. Két alkalommal - egyenként - 90 napos időtartammal hosszabbítható. A hosszabbítás az ügyfél kérelmére az eredeti nyomtatvány bemutatásával és a jogosultság vizsgálatával történik. Bizonyos személyi kategóriák (az adott tagállamban tanuló diákok, nyugdíjasok, kiküldött dolgozók, stb.) esetében az érvényességi idő hosszabb is lehet, de nem haladhatja meg az egy évet.

Általános tudnivalók

A turistákra is vonatkozik az egyenlő bánásmód elve. ez azt is jelenti, hogy amennyiben az adott tagállam biztosítottai az ellátásért olyan önrészt kötelesek fizetni, amelyet a biztosítójuk nem térít vissza, akkor ezt a magyar jogosult is köteles megfizetni, s az összeget az OEP nem téríti meg. Szinte minden tagállamban kell kisebb-nagyobb önrészre számítani, ezek mértéke eltérő, 5-20 euró (pl. orvosi vizit, kórházban töltött napok, mentő, stb.).

Egyes tagállamokban (Belgium, Finnország, Franciaország és Luxemburg) pedig az összes költséget a betegnek kell megelőlegeznie, és a tagállam biztosítója téríti ezt vissza.

További fontos tudnivaló, hogy a szolgáltatásokat csak az adott országokban az egészségbiztosítás illetékes szerveivel szerződésben lévő szolgáltatótól lehet az egyenlő elbánás elvének megfelelően - társadalombiztosítási támogatással - igénybe venni. A szerződés nélküli magánszolgáltató által nyújtott ellátás költségeit a beteg saját maga fizeti. Ez utóbbi esetben az E-11-es nyomtatvánnyal utólag sincsen lehetőség a költségek megtérítésére.

Mit kell tenni a nyomtatvánnyal

Az E-111-es nyomtatványt minden tagállamban közvetlenül annak az orvosnak, egészségügyi szolgáltatónak kell átadni, akitől az ellátást kérjük.

Belgiumban, Finnországban, Franciaországban és Luxemburgban ún. visszatérítéses rendszer működik. Ezekben az országokban az egészségügyi ellátások, gyógyszerek költségeit az ellátásban részesülő személy attól függetlenül köteles megelőlegezni, hogy volt-e E-11-es nyomtatványa, vagy sem. Az ellátások költségéből visszatéríthető összeget (az önrészt nem) az illetékes tagállami biztosító téríti meg.

Visszatérítési szabályok az egyes tagállamokban:

Belgium: a formanyomtatványt valamennyi számlával és orvosi jelentéssel még a tartózkodás ideje alatt be kell nyújtani a belga biztosítónak, amely megtéríti a költségeket (kivéve az önrészt).

Finnország: amennyiben bármilyen oknál fogva a magánorvosnak vagy a fogorvosnak a kezelésért készpénzzel kell fizetni, a számlákat meg kell őrizni, és a finn társadalombiztosítási intézmény képviseletéhez (KELA) kell fordulni velük, valamint az E-111-es formanyomtatvánnyal, illetve a költségtérítésre vonatkozó kérelemmel.

Franciaország: a költségtérítési igényt, beleértve a kezelést tanúsító igazolólapot (Feuille de Soins), az E-11-es formanyomtatványt és a kezelés számláit a Caisse Primaire d`Assurance Maladie helyi képviseletére kell benyújtani. A térítést senki sem kapja meg a helyszínen, ezért az igény benyújtásával egyidejűleg meg kell adni azt a bankszámlaszámot, vagy címet, ahová a térítést el lehet juttatni.

Luxemburg: a kezelés, vagy a gyógyszer kifizetését követően a munkavállalói kassza helyi képviseletéhez (Caisse de Maladies Ouvriers) kell fordulni. Itt kell bemutatni az E-11-es formanyomtatványt és az egyéb okmányokat.

Mit tegyünk, ha nem volt nyomtatványunk…

A nyomtatvány nélkül igénybevett ellátásokért a beteg a külföldi szolgáltató által megállapított és kiszámlázott összeget saját maga fizeti.

Amennyiben a betegnek nem volt nyomtatványa, és az ellátás költségeit saját terhére kellett igénybe vegye, a kezeléskor kiállított eredeti számlákat és a kiegyenlítésre vonatkozó igazolást a lakóhelye szerint illetékes magyar megyei egészségbiztosítási pénztárnak kell benyújtania. A kifizetett összeg egy részét a hazatérése utáni 30 napon belül visszaigényelheti a lakóhelye szerinti Megyei (Budapesti és Pest megyei) Egészségbiztosítási Pénztárnál. A Pénztár megkeresi a kisegítő teherviselőt, és a külföldi biztosítótól kapott információ alapján azt az összeget fizeti ki, amennyibe az ellátás a nyomtatvány használatával került volna. Az így megtérített és a ténylegesen kiszámlázott, kifizetett összegek közötti költség-különbözetet az ellátást igénybe vevő saját maga kiöteles vállani; ezt az OEP nem térítheti meg.

Hangsúlyozandó, hogy nem a teljes költségeket fogja visszakapni, hanem csak azt a részt, melyet a biztosítójának akkor kellett volna kifizetnie, ha nyomtatványt használnak az ellátás igénybevételekor. (Nyomtatvány esetében a szolgáltató azt az árat tudja érvényesíteni, amennyit a többi, helyben biztosított ellátása után kap a biztosítóktól, nyomtatvány nélkül azonban nincs azonos elbírálási kötelezettség és a szolgáltató a "piaci árat" fogja érvényesíteni.)

Érintett országok: Írország, Nagy-Britannia, Finnország, Svédország, Észtország, Dánia, Lettország, Litvánia, Hollandia, Lengyelország, Belgium, Luxemburg, Németország, Csehország, Franciaország, Ausztria, Spanyolország, Szlovénia, Szlovákia, Olaszország, Görögország, Málta, Ciprus (görög terület), Portugália - továbbá: az EU-n kívüli: Izland, Liechtenstein, Norvégia.EU vonal - Hírlevél alapján
Klári (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólás: 2219
graph
felhasználó kilépve Kattintsunk ide a felhasználói profil megtekintéséhez
Nem: Nő t.gubiczane tgubiczane@hotmail.com gutine Hely: Dunaújváros Születésnap: 03/25
A témakör lezárva.
 
#1486
Utasbiztosítás 7 éve, 3 hónapja  
Van E 111-es nyomtatványom akkor nem kell az utasbiztosítás?

Miért érdemes a csatlakozás után is utasbiztosítást kötni?
Azért, mert az utasbiztosítás rengeteg olyan szolgáltatást nyújt, amire az E-111 nem terjed ki.
Konkrétan:
1. Fedezi a teljes ellátási költséget, az önrészt is. A beteget nem terheli váratlan költség.
2. Az utasbiztosítás megköthető minden magyar állampolgárra, akár van társadalombiztosítása, akár nincs.
3. Az utasbiztosítás költségvállaló nyilatkozatát minden egészségügyi intézmény (tehát állami kórház és magánklinika is) elfogadja, ezért a beteget/sérültet a legközelebbi, magas színvonalon dolgozó eü. intézményben fogják szakszerűen ellátni.
4. Az utasbiztosítás fedezi a sérült hazaszállítását. Nem fordulhat elő, hogy valakit a kórház elé kitesznek begipszelt lábbal és két mankóval, csomagostul, hogy szervezze meg és fizesse a hazajutását.
5. Az utasbiztosítás teljeskörű, 24-órás, magyarnyelvű asszisztencia-szolgáltatást nyújt: megszervezi a bajbajutott személy mentését, orvosi ellátását, kapcsolatot tart az orvossal, kórházzal, konzíliumot biztosít, tolmácsol, értesíti a hozzátartozókat, szükség esetén pénzsegélyt továbbít, lehetővé teszi a tartósan kórházban fekvő sérült rokoni látogatását, segítséget nyújt sérült személygépkocsi hazahozatalához, stb. Az EU bármely országában van is rá szükség, az asszisztencia-szolgálat a helyi szokásokat és nyelvet ismerve tud hathatósan segíteni.
6. Az utasbiztosítás tartalmaz olyan elemeket, amire nagy szüksége lehet minden utazónak, de amire nem terjed ki az állami egészségügyi ellátás:
- poggyászbiztosítás (útipoggyász vagy útiokmány ellopása vagy sérülése esetére),
- halál vagy rokkantság esetén egyösszegű térítés,
- baleset miatti kórházi ellátás idejére napidíj,
- csonttörés esetén egyösszegű térítés,
- poggyász késedelmes megérkezése esetén kártérítés,
- jogvédelmi biztosítás (óvadék és ügyvédi költségek kifizetése),
- felelősségbiztosítás, harmadik személynek okozott kár esetén.

www.sielok.hu/rovat/utasbiztositas/cikk/...eu-csatlakozas-utan/
Klári (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólás: 2219
graph
felhasználó kilépve Kattintsunk ide a felhasználói profil megtekintéséhez
Nem: Nő t.gubiczane tgubiczane@hotmail.com gutine Hely: Dunaújváros Születésnap: 03/25
Utolsó szerkesztés: 2010-07-13 07:54 : Klári.
A témakör lezárva.
 
#1527
Acetonos lehelet - strandról a kórházba 7 éve, 3 hónapja  
Strandolás és veszélyei,mire figyeljünk!

Bokay János
Gyermekgyógyász

videoklinika.hu/videok/dr._bokay_acetono...strandrol_a_korhazba
Klári (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólás: 2219
graph
felhasználó kilépve Kattintsunk ide a felhasználói profil megtekintéséhez
Nem: Nő t.gubiczane tgubiczane@hotmail.com gutine Hely: Dunaújváros Születésnap: 03/25
A témakör lezárva.
 
#1555
Ásványvizeink 7 éve, 2 hónapja  
Ásványvizeink - Ön figyel az összetételükre? Szerző: WEBBeteg - Kovács AnikóEgészséges emberek bármelyik ásványvizet korlátlan mennyiségben fogyaszthatják, nem szükséges, hogy váltogassuk a különböző ásványvizeket időnként. Egészen más azonban a helyzet valamilyen betegség esetén.

•Vesekő-képződésre hajlamos ember ne igyon túl magas kalcium és magnézium tartalmú ásványvizet;
•Magas vérnyomásban szenvedő kerülje a nagy nátrium tartalmú vizet;
•Gyomorsav-túltengésben szenvedőknél a szénsavmentes lúgos kémhatású ajánlott;
•Csontritkulásban szenvedők a sok kalciumot és magnéziumot tartalmazó vizeket igyák;
•Akiknek nem záródik jól a gyomorszája (reflux), szénsavmentes vizet fogyasszon;
•Ha valakinek kevés a gyomorsava, akkor a szénsavasat részesítse előnyben

www.webbeteg.hu/cikkek/egeszseges/2543/a...zetes-asvanyvizekrol
Klári (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólás: 2219
graph
felhasználó kilépve Kattintsunk ide a felhasználói profil megtekintéséhez
Nem: Nő t.gubiczane tgubiczane@hotmail.com gutine Hely: Dunaújváros Születésnap: 03/25
A témakör lezárva.
 
#1563
Válasz: Mindenféléről 7 éve, 2 hónapja  
Amerikai híresség....
Bill Clinton lányának többmillió dolláros esküvőjén a torta gluténmentes volt! Chelsea Clinton gluténérzékeny...
a TV-hírben lisztérzékenynek mondták
szelejudit (Vendég)

A témakör lezárva.
 
#1566
Válasz: Mindenféléről 7 éve, 2 hónapja  
Van (sztár)élet a betegség után

Varga Alexandra
2010.02.23. 07:42

Köztudott, hogy az RTL Klub híradósa, Erős Antónia cukorbetegséggel küzd, de az már kevésbé ismert, hogy Kovács Áron rádiós-televíziós műsorvezető egészen kisgyermekkora óta inzulinozza magát, Szujó Zoltánnál pedig hatévesen diagnosztizáltak lisztérzékenységet.

A neves tévés személyiségek karrierje azonban a kór ellenére töretlen, és mindannyian azon vannak, hogy a lehető legjobban kordában tartsák betegségüket.

Egyre többen szenvednek valamilyen ételallergiában – például laktóz- vagy lisztérzékenységben – és diabéteszben, azaz cukorbetegségben. Az ismert tévés érintettek, Erős Antónia, Kovács Áron és Szujó Zoltán mesélt arról, hogy ők miképp tudnak együtt élni rohanó életükben betegségükkel.

Féken tartja a betegség

Kovács Áron, a Class FM rádiósa és a TV 2 műsorvezetője sosem titkolta, hogy cukorbeteg; 9 éves kora óta mindennap inzulininjekciót ad be magának, és az étrendjére is nagyon ügyel. Mint mindennel, Áron ezzel is szívesen poénkodik, de a diétát nagyon komolyan veszi.

Kovács Áron


– A nagypapám is diabéteszes volt, feltehetőleg tőle örököltem én is. A betegség ugyanis általában nagyszülőről unokára száll, így remélem, a fiam nincs veszélyben – kezdi a rádiós műsorvezető. – Elég korán szembesülnöm kellett a betegséggel. Apám leültetett, és azt mondta, hogy vagy ő adja be élete végéig nekem az inzulint vagy én teszem ezt meg. Megtettem, sőt, rendkívül odafigyelek az étrendemre, szigorúan be kell tartani az előírásokat! Reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna, vacsora, napi négy-ötszöri étkezés, heti három keményebb testedzés, napi 6–8 vércukormérés – ezekhez képest változtatom az inzulinadagjaimat –, két-három havonta egyeztetés a doktornőmmel, évi szem- és vesevizsgálat.

Mindezekkel sikerül szinten tartanom a vércukorszintem. Furcsán hangozhat, de ma már örülök a betegségnek, hiszen elég pörgős, őrült életet élek, ez pedig némiképpen féken tart – meséli Áron.

Először összeomlott

Erős Antónia 14 éve szembesült azzal, hogy diabétesze van, s azóta ˝Egy csepp figyelem˝ néven alapítványt hozott létre a cukorbetegség korai felismerésére és megelőzésére. Bevallása szerint betegsége miatt eleinte félt teherbe esni, mégis szövődmények és komplikáció nélkül hozta világra ikergyermekeit.

– Amikor felfedezték nálam a betegséget, minden klasszikus tünet jelentkezett: jelentős fogyás rövid idő alatt, szomjúságérzet, szájszárazság, bőrviszketés, fáradtság. Három hétig jártam különböző szakorvosokhoz, akik külön-külön próbálták kezelni a tüneteket, majd amikor végül elmentem a háziorvosomhoz, csak rám nézett és azt mondta: fiatalkori diabétesz – idézi fel az RTL Klub híradósa, akit kétszer is megválasztottak a legnépszerűbb női műsorvezetőnek. –

Erős Antónia


Hazatámolyogtam és órákig sírtam otthon, mert úgy éreztem, hogy végzetes, ami történt. Később, a kórházban megértettem, hogy ezzel együtt lehet élni, dolgozni, szórakozni, sportolni, gyereket vállalni, mint ahogy bárki más teszi, csak be kell tartani a szabályokat – meséli Antónia. – Mióta cukorbeteg vagyok, igyekszem a környezetem figyelmét is felhívni a diabéteszre. Magyarországon másfél millió embert érint a cukorbetegség és a fele nem is tudja ezt magáról! Nem fáj, de a szövődményei életveszélyesek lehetnek, amelyek fenyegetik azt is, aki nem megfelelően kezeli magát, és azt is, aki nem kap kezelést, mert nem fedezték még fel nála a betegséget. Az alapítványon keresztül próbálok segíteni, úgy érzem, ismert arcként kötelességem szólni a ˝bajtársaimhoz˝. Kimondhatatlanul boldog voltam, amikor megláttam az ultrahang monitorján az ikreket, de félelem is volt bennem a betegség miatt. Állandó orvosi kezelés alatt álltam, és óránként kellett mérnem a vércukorszintem. A rendszeres konditermi edzéssel felhagytam, helyette otthon kismamatornáztam s az étrendemet is változatosabbá tettem: sok zöldséget, gyümölcsöt, tejtermékeket és halat ettem. Komplikációk nélkül telt el a kilenc hónap s a szülésnél sem volt semmi probléma, Szonja Mária és Mátyás Iván pedig az első pillanattól kezdve elfeledtették velem a diabéteszt.

Saját kenyeret vitt a házibulikba

Szujó Zoltán lisztérzékenysége nemcsak az ő, de családja életét is alapjaiban megváltoztatta. Az RTL Klub sportriporter-műsorvezetője évtizedeken át titkolta betegségét, most mégis a nyilvánosság elé tárta problémáját, hiszen az elmúlt ötven évben négyszeresére emelkedett a gluténérzékenyek száma. Most saját tapasztalataival próbál némi segítséget nyújtani.

Szujó Zoltán


– Hatéves lehettem, amikor kórosan lefogytam. Ha letettek a földre, annyi erőm sem maradt, hogy elbírjam a súlyom. Kórházba kerültem, ott egy orvoscsoport állapította meg a lisztérzékenységet. Azóta gluténmentes étrendet kell tartanom: nem ehetek búzából, árpából, rozsból, zabból készült ételeket s malátát sem, ami azt jelenti, a sör is tilos – sorolja a Reggeli műsorvezetője. – A nyolcvanas évek közepén csak egy import vietnami rizstésztát lehetett kapni, azt ettem mákosan, diósan, nem is értem, hogy nem utáltam meg... Elsőre sokkot kapott a család, aztán, ahogy az lenni szokott, a legidősebbek, a dédi és a nagymama nyugodtak meg először. Ők tudták, hogy kukoricaliszttel is lehet sütni – meséli Zoltán, aki betegsége ellenére még étterembe is jár.

– A házibulikba például mindig vittem magammal a saját kenyerem, ott tettük rá a Piros Aranyat, a reszelt sajtot, a főtt tojást.

www.delmagyar.hu/bulvar/van_sztarelet_a_betegseg_utan_/2143190/
Klári (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólás: 2219
graph
felhasználó kilépve Kattintsunk ide a felhasználói profil megtekintéséhez
Nem: Nő t.gubiczane tgubiczane@hotmail.com gutine Hely: Dunaújváros Születésnap: 03/25
Utolsó szerkesztés: 2010-08-09 23:03 : Klári.
A témakör lezárva.
 
#1576
Csirkehús tejet tartalmazhat!! 7 éve, 2 hónapja  
Én most halottam először és majdnem elhűltem.

Csirkehússal egy gáz van: általában amikor a kereskedők megkapják, egy napig tejes vízben áztatják, hogy jobb íze legyen, meg nagyobb súlya persze. :I Én csak biopiacon, vagy az itteni lenti hentestől veszem. Lezsíroztam vele, hogy ha lehet, akkor a miénket ne... persze adott egy telefonszámot és mondta, hogy ha mennék húsért, szóljak oda előtte neki. Meg, hogy náluk ilyen nem fordul elő.... öhömmm, akkor miért kell odaszólnom??? Na, mindegy. A nagyszülők ilyen szempontból aranyat érnek. A házi csírkénél nincs jobb és megbízhatóbb.

Így egyen valaki múltiknál gríll csirkét.

Klári (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólás: 2219
graph
felhasználó kilépve Kattintsunk ide a felhasználói profil megtekintéséhez
Nem: Nő t.gubiczane tgubiczane@hotmail.com gutine Hely: Dunaújváros Születésnap: 03/25
A témakör lezárva.
 
#1582
A szilva lenne az új szuperétel? 7 éve, 2 hónapja  
Fűben-fában

A szilva lenne az új szuperétel? .2010. augusztus 07. szombat, 18:50

Drinfo.hu
. .Ki gondolta volna, hogy éppen a szilva az új szuperétel? Amint arra tudósok rávilágítottak, egy szem szilva legalább annyi antioxidánst és vitamint tartalmaz, mint egy marék áfonya.

Antioxidáns alatt azonban leggyakrabban az élő szervezetben, illetve a táplálékban található, természetes vagy mesterséges vegyületeket értjük. Ezek az anyagok legtöbbször szerves vegyületek, amelyek a sejtkárosító szabadgyökök semlegesítésében játszanak jelentős szerepet.

A szabad gyökök is felelősek a sejtek öregedéséért, többek között a DNS lánc elrontásával. Ez ellen a különböző sejtek számos természetes antioxidánst termelnek. Ilyenek például egyes vitaminok.

Az antioxidánsok hatásmódja különféle lehet:
gátolhatja az oxidációt gyorsító katalizátorok működését
ha önmaga is oxidálódhat, akkor az oxigén megkötésével fejtheti ki védő hatását
az autooxidációt gátló, oxidációs inhibitor jellegű anyagok (például tokoferolok) hatása azzal magyarázható, hogy az autooxidációban képződő peroxidgyökökkel stabilis végterméket képeznek, miáltal megszakítják a további átalakulással járó láncreakciót.
(Az élelmiszerek és a gyógyszerek fontos antioxidánsai a tokoferolok, galluszsav, ill. észterei, valamint igen gyakori adalékanyag az aszkorbinsav is.)Már napi két-három szilva jót tesz
Napi két-három szilva elfogyasztása már sokat jelentene az egészségesebb szervezet eléréséhez vezető úton – mondja Dr. Byrne, a kutatás vezetője. Ráadásul a szilva kalóriaszegény is. Fontos tudni azonban, hogy a szilva héja tartalmazza a legtöbb antioxidánst, ezért nem ajánlatos meghámozni.

Egy korábbi tanulmány során már bebizonyosodott: a szilvában található fitotápanyagok meggátolták a rákos sejtek növekedését anélkül, hogy kárt tettek volna az egészséges sejtekben.

Catherine Collins, a londoni St. George kórház orvosa a Daily Mail brit napilapnak nyilatkozva elmondta: a szilvához és a fekete áfonyához hasonlóan az őszibarack és a nektarin is egészséges.
Klári (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólás: 2219
graph
felhasználó kilépve Kattintsunk ide a felhasználói profil megtekintéséhez
Nem: Nő t.gubiczane tgubiczane@hotmail.com gutine Hely: Dunaújváros Születésnap: 03/25
A témakör lezárva.
 
#1587
Bayer HealthCare Gyógyszergyár 7 éve, 2 hónapja  
Kedves Gubicza Tiborné!

Ezt a képet a vendég nem láthatja. A megtekintése csak regisztrált és bejelentkezett felhasználók részére engedélyezett.
Ön pár hónapja megkereste cégünket, hogy adjunk információt gyógysze[colorreink gluténtartalmáról, valamint arról, hogy mely termékünket nem érinti még keresztszennyezés sem.

A gyógyszerek glutén- és laktóztartalmáról az Országos Gyógyszerészeti Intézet vezet listát (http://www.ogyi.hu/listak/ 11. pont), ez hasznos lehet az Önök számára.

A gyártóhelyeinken megpróbáltunk utánajárni, hogy mely termékeket nem éri keresztszennyezés sem, deajnos a gyártási technológiából kifolyólaga cég erre garanciát nem tud vállalni.

Remélem ez az információ segít Önöknek, ha bármi egyéb kérdésük van, szívesen válaszolunk.

Üdvözlettel / Best Regards / Freundliche Grüsse
Dr. Gál Georgina
Bayer HealthCare
Regulatory Specialist--------------------------------------------------------------------------------


Address: H-1123 Budapest, Alkotás u. 50.
Mobile: +36 30 411 24 79
Telephone: +36 1 487 42 27
Telefax: +36 1 487 42 24
E-Mail: georgina.gal@bayerhealthcare.com
web: www.bayerscheringpharma.hu
Klári (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólás: 2219
graph
felhasználó kilépve Kattintsunk ide a felhasználói profil megtekintéséhez
Nem: Nő t.gubiczane tgubiczane@hotmail.com gutine Hely: Dunaújváros Születésnap: 03/25
Utolsó szerkesztés: 2010-08-12 21:36 : Klári.
A témakör lezárva.
 
#1589
Válasz: Mindenféléről 7 éve, 2 hónapja  
Kedves Társaim!

Az utóbbi napok legnagyobb örömét osztom meg veletek!

Bence unokám 3 aranyérmet szerzett, junior biliárd Európa Bajnokságon Hollandiában!
2 egyéni számban, és csapattársaival állt a dobogó legmagasabb fokán!

picasaweb.google.com/poolbilliard.hu/201...orEBLeendeDijatadok#

Ő Varga Bence...
szelejudit (Vendég)

Utolsó szerkesztés: 2010-08-12 22:43 : .
A témakör lezárva.
 
#1592
Mi van a jégkrémekben? 7 éve, 2 hónapja  
Mi van a jégkrémekben?

TEST&LÉLEK | 2010.08.12. - 11:20 | MedizónaAz olcsó portékák csak nevükben tartalmaznak gyümölcsöt, és a dobozos termékek többsége valóságos energiabomba a jóval „diabetikusabb” gombócos fagyikhoz képest – summázható a HVG jégkrém- és fagylaltpiaci körsétája.Az átlagos szupermarket jégkrémespultjában sorakozó családi jégkrémek élelmiszer-biztonsági szempontból kifogástalanok, és a találomra kiválasztott cukrászdai fagylaltok is gond nélkül átmentek a mikrobiológiai vizsgán. Ezt a minimumfeltételt ma már illik teljesíteni – e tapasztalat akkor is általánosítható, ha a próbavásárlás során a HVG munkatársai, az összevethetőség végett, kizárólag az e szempontból legkényesebb epres változatokat választották.

A jégkrémekbe, fagylaltokba az E betűvel jelölt adalék anyagokból elsősorban a 100-asok listáján található színezékek, például az E100 (kurkumin) vagy az E162 (betanin) kerülnek. „Epernél, málnánál és más piros gyümölcsöknél gyakori a cékla- vagy répalével, illetve e zöldségek kivonatával történő festés is” – nyugtatja meg az E-fóbiásokat Miskucza Mária, a HVG által megrendelt jégkrémvizsgálatot elvégző SGS Hungária Kft. élelmiszer-vizsgáló laboratóriumának vezetője.

A lilás külcsínt eredményező „céklás” fagylalt felbukkant a HVG által górcső alá vetetett portékák között is, ahogy akadt – az élelmiszermérnökök szerint mostanság divatos – lazacszínű „hideg nyalat” is. Ez utóbbi szín a répalének vagy az E160a jelölésű karotinnak köszönhető. Rossz hír viszont az E-számoktól tartóknak, hogy a július 23-án vásárolt és megvizsgáltatott minták közül háromnál is feltűntek olyan színezékek (E120, E102, E124), amelyek jelenlétekor – a 2010. július 20-ától érvényes szabályozás értelmében – ki kell emelni: „a gyermekek tevékenységére és figyelmére káros hatást gyakorolhat”.

A teljes cikket elolvashatja a HVG csütörtökön utcára kerülő számában.
Klári (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólás: 2219
graph
felhasználó kilépve Kattintsunk ide a felhasználói profil megtekintéséhez
Nem: Nő t.gubiczane tgubiczane@hotmail.com gutine Hely: Dunaújváros Születésnap: 03/25
A témakör lezárva.
 
#1594
Válasz: Mindenféléről 7 éve, 2 hónapja  
Cikk ajánló:

Allergia megelőzés a fogantatástól kezdve

Az utóbbi évtizedekben ugrásszerűen megemelkedett az allergiás betegek száma. A magyar lakosság harmada szenved valamilyen allergiás betegségben. A gyermekvállalásra való felkészülés részeként szükséges átgondolni és kezelőorvossal egyeztetni az allergiás tünetek kezelési lehetőségeit a várandósság időszakában.babafalva.hu/allergia-megelozes-a-fogantatastol-kezdve/
serry (Vendég)

A témakör lezárva.
 
#1595
Válasz: Mindenféléről 7 éve, 2 hónapja  
Kecskeméten élő cukrosok figyelmébe létezik klub az Ifjúsági otthonban.
Knoll né Mártit keressétek a FIFECU elnökét a következő email:
A további lehetőségekről ő ad információt illetve körlevelet kérhettek.


fifecu@gmail.com
serry (Vendég)

A témakör lezárva.
 
#1629
Válasz: Mindenféléről 7 éve, 2 hónapja  
Tudod e, hogy?...


A burgonya semmivel sem hizlal jobban, mint mondjuk az alma.

A nyers brokkoli fajlagosan kétszer annyi C vitamint tartalmaz, mint a narancs és közel annyi kalciumot, mint a tej.

reggeli almaevés éberebbé teszi az embereket, mint a koffein.

A zeller negatív mennyiségű kalóriát tartalmaz; több energiát éget el evés közben az, aki megeszi, mint amennyi energiát tartalmaz a zeller maga.

A szamócában több a C vitamin, mint a narancsban.
Klári (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólás: 2219
graph
felhasználó kilépve Kattintsunk ide a felhasználói profil megtekintéséhez
Nem: Nő t.gubiczane tgubiczane@hotmail.com gutine Hely: Dunaújváros Születésnap: 03/25
Utolsó szerkesztés: 2010-08-21 18:39 : .
A témakör lezárva.
 
#1646
Már interneten is igényelhető a táppénz 7 éve, 2 hónapja  
Már interneten is igényelhető a táppénz
nyomtatásküldés ismerősnek
szolgáltatás szociálpolitika internet egészségügy
Krónika Király Erzsébet - 2010.08.24. 13:00
Fotó: Flickr/José GoulãoFotó: Flickr/José Goulão
Mostantól az ügyfélkapun keresztül is igényelhető táppénz. Ehhez regisztrálni kell a regionális egészségpénztárnál, utána már bármikor igénybe vehető a szolgáltatás. Az Egészségbiztosítási Pénztár a honlapján tette közzé a részleteket.

Hallgassa meg!

www.mr1-kossuth.hu/hirek/itthon/mar-inte...lheto-a-tappenz.html

Eddig 948 ezren regisztráltak az ügyfélkapus rendszerben, ők mostantól a táppénzes ügyeiket is intézhetik elektronikus úton. Igaz, ehhez előzetesen egy másik helyen is regisztrálniuk kell, méghozzá az illetékes regionális egészségbiztosítási pénztárnál. Ezután azonban minden ilyen jellegű kifizetést elektronikusan is igényelhetnek. Ilyen a táppénz, a baleseti táppénz, a gyermekek után járó táppénz, a terhességi gyermekágyi segély vagy a gyermekgondozási díj. Az igényléshez mindenképpen szükséges a foglalkoztatói igazolás is.

Már eddig is többféle - egészségbiztosítóhoz kapcsolódó - ügyet lehetett egyébként elektronikusan intézni. Így például nem kell postára menni vagy sorban állni, ha európai uniós kártyát akarunk igényelni, de akkor sem, ha egy tengeri hajón akarunk dolgozni. Ugyanakkor TAJ-kártyát nem igényelhetünk otthonról, csupán annak érvényességét ellenőrizhetjük elektronikus úton, és nyomon követhetjük a betegutunkat is, vagyis azt, hogy melyik intézményben, milyen kezelést, vizsgálatot számoltak el utánunk.

Az ügyfélkapun jelenleg több száz szolgáltatás érhető el, havonta körülbelül négymilliószor jelentkeznek be a honlapra.
Kövessen minket a Twitteren is: twitter.com/mr1hu
Utolsó frissítés: 2010-08-25 08:38:56
Klári (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólás: 2219
graph
felhasználó kilépve Kattintsunk ide a felhasználói profil megtekintéséhez
Nem: Nő t.gubiczane tgubiczane@hotmail.com gutine Hely: Dunaújváros Születésnap: 03/25
A témakör lezárva.
 
#1647
A folsavkezelés nem segít, sőt árthat 7 éve, 2 hónapja  
A folsavkezelés nem segít, sőt árthat

egészségügy

MTI - 2010.08.22. 09:57

Nagy divat a folsav tartalmú táplálék-kiegészítő készítmények szedése, ám új vizsgálatok azt jelzik, hogy ennek nincs semmi előnye, sőt, lehetnek egészségügyi hátrányai.

A homocystein ként tartalmazó aminosav. Az emberi szervezetben igen kevés van belőle: átalakulásához folsav, valamint B6 és B12 vitamin szükséges. Mivel a magas homocystein szint fokozza az infarktus és a szélütés kockázatát, javasolták ennek megelőzésére folsav és B vitaminok adását.

Igen sok táplálék-kiegészítő készítmény jelent meg világszerte a piacon, melyek folsavat és B vitaminokat tartalmaztak. Az év elején a kérdéssel foglalkozó szakembereket ellentmondó megfigyeléseket tettek közzé Svédországban: a folsav korábbi ismeretek szerint a nők emlőrákjának kockázatát is csökkentette, ezzel szemben tüzetesebb vizsgálatok azt jelezték, hogy vannak olyan asszonyok, akiknek az emlőrák esélye folsav hatására kifejezetten növekszik.

Egy másik tanulmány megállapította, hogy a folsav és a B-vitamin adása nem növeli a rosszindulatú daganatos folyamatokat, de nem is véd a szív- és érrendszeri betegségek megjelenése ellen: az ilyen kezelésre nem lett kevesebb az infarktus vagy az agyi katasztrófa.

Most Edgar R. Miller és nemzetközi munkacsoportja ismertette adatait a szakirodalom áttekintése alapján, mely hasonló eredménnyel járt. Az amerikai és spanyol kutatók összegyűjtötték azokat a vizsgálati eredményeket, melyeket folsav kezelés során észleltek a szív- és érrendszeri eseményekkel kapcsolatban.

Az American Journal of Cardiology szaklapban jelent meg tanulmányukban megállapították, hogy a folsav nem csökkentette az infarktus vagy a szélütés előfordulását. Azoknál a betegeknél, akiknek a folsav vérszintje kiinduláskor magasabb volt, a folsav adása kedvezőtlen hatásúnak bizonyult, ezért az ilyen szerek szedését okosabb kerülni.

Utolsó frissítés: 2010-08-24 11:51:52
Klári (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólás: 2219
graph
felhasználó kilépve Kattintsunk ide a felhasználói profil megtekintéséhez
Nem: Nő t.gubiczane tgubiczane@hotmail.com gutine Hely: Dunaújváros Születésnap: 03/25
A témakör lezárva.
 
#1654
E-vitaminnal az ekcéma ellen 7 éve, 1 hónap  
E-vitaminnal az ekcéma ellen
Kishírek a nagyvilágból
E-vitaminnal az ekcéma ellen

Ezt a képet a vendég nem láthatja. A megtekintése csak regisztrált és bejelentkezett felhasználók részére engedélyezett.
Azoknál a gyerekeknél, akik sok E-vitamin tartalmú élelmiszert fogyasztanak, kisebb az esélye az ekcéma kialakulásának, állítja egy új, japán gyerekeket vizsgáló tanulmány.
Ugyanakkor az A-vitaminról, amiről korábbi tanulmányok azt állították, hogy hatásos az allergiás eredetű betegségekkel szemben, kiderült, hogy mégsem az. Dr. Masayuki Okuda és munkatársai a Yamaguchi Egyetemről megmérték azoknak a vegyületeknek a szintjét a gyermekek vérében, amiből következtetni tudtak, hogy a gyerekek a fent említett két vitaminból mennyit vittek be szervezetükbe.

A vizsgálatok középpontjában az asztma és az ekcéma állt, mivel mindkettő allergiás eredetű megbetegedés. 396, 10 és 13 év közötti gyermek közül 240 ekcémás, légzési nehézségekkel küzdő, vagy asztmás gyermek volt. A kutatók nem találtak összefüggést az említett betegségek és a gyerekek vérében mért, A-vitamin-hatású vegyületek szintje között.

Azoknál a gyermekeknél viszont, akiknek a vérében az E-vitamin-hatású vegyületek szintje magas volt, 67 százalékkal kisebb eséllyel alakult ki ekcéma, mint azoknál, akiknél a legalacsonyabb volt e vegyületek szintje. Akiknél csak egy kicsit volt magasabb a vegyület szintje az átlagosnál, már ott is kisebb kockázata volt az ekcéma kialakulásának.

Bár a tanulmány nem bizonyítja az ok-okozati kapcsolatot, ez a kutatás mégis sokkal pontosabb az eddigieknél, mivel a korábbi kutatások kérdőíves vizsgálatokon alapultak. Az ilyen jellegű kutatások nem megbízhatóak, mert a megkérdezettek jó vagy rossz memóriája befolyásolja az eredményeket. A sárga, piros és narancssárga gyümölcsök A-vitaminban gazdagok, míg az E-vitamin növényi olajokban, a dióban és a teljes kiőrlésű gabonafélékben található.

Nincs meghatározva e vegyületeknek az általánosan elfogadott szintje a vérben, de a WHO szerint erre a korosztályra az ajánlott napi bevitel 2000 nemzetközi egység (NE). Az E-vitaminból ugyanennek a korosztálynak az ajánlott bevitel 16 NE. Még nem teljesen tisztázott, hogy az E-vitamin hogyan csökkenti az ekcéma kialakulásának kockázatát, Okuda és kollégái szerint ezt valószínűleg antioxidáns és immunerősítő hatásának köszönheti.

Forrás: Medipress Hírszolgálat
Klári (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólás: 2219
graph
felhasználó kilépve Kattintsunk ide a felhasználói profil megtekintéséhez
Nem: Nő t.gubiczane tgubiczane@hotmail.com gutine Hely: Dunaújváros Születésnap: 03/25
A témakör lezárva.
 
#1657
Segítünk! 7 éve, 1 hónap  
Kedves honlap látogatók!

Bizonyára sokan vagytok úgy hogy magán eredetű gondjaitokat nem szívesen tárjátok ki a honlapon.

Nos ehhez szeretnénk segítséget nyújtani.

Szívesen vesszük az email-t, melyben segítséget kérhettek .

Szele Judit segít a coeliákia, lactoz eredetű kérdésetekben.
Szívesen ad tanácsot főzéssel kapcsolatban.

Róla annyit kell tudni, hogy hosszú évtizedek óta küzd ezzel a betegséggel.
Három generációs immáron a coeliákia" betegség" családjában.

Email:juditszele@freemail.hu

Esetleg van lisztérzékenység kivizsgálásával (allergén vagy autoimmun) kérdésetek, szívesen állok rendelkezésetekre.

Kismama vagy és szeretnéd megtudni gyermekedről hogy örökölte e a hibás gént? (cazein)

Amennyiben a 30.-hét körül jársz elmondom mit tehetsz/kell tenned.

Liszt allergiás és cazeines vagy?

Szívesen segítek.


Email:gutine@freemail.hu

Természetesen a honlapon is szívesen válaszolunk nektek.Klári (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólás: 2219
graph
felhasználó kilépve Kattintsunk ide a felhasználói profil megtekintéséhez
Nem: Nő t.gubiczane tgubiczane@hotmail.com gutine Hely: Dunaújváros Születésnap: 03/25
Utolsó szerkesztés: 2010-08-29 13:31 : Klári.
A témakör lezárva.
 
FelOldal: 123456789

Névnapok

tegnapelőtt : Vendel
tegnap : Orsolya
MA : Előd
holnap: Gyöngyi
holnapután : Salamon

Megosztás a Facebook-on

Felhívás

Felhívás!

A Táplálékallergia Tábor évről évre 2. alkalommal ősszel és nyáron kerül megrendezésre.

Eszközök hiányában vagyunk, hiszen Ancsanéni (Táborvezetőnk)

feledhetetlen élményekkel teszi varázslatossá,  kikapcsolodásukat közel 150 gyermeknek.

Nem kis munkájafekszik ebben, melyhez igen sok eszközt kell felhasználni.

Vannak tárgyak melyek felujításra várnak.

Következő lenne a kérésünk:

Amennyiben van felesleges szivacs, kérek mindenkit ne dobjátok ki!!!!

Ágy, párna stb.. szivacs, vagy törmelék.

Juttasátok el a következő címre:

Telefon: +36-20/326-0088 | +36-30/622-5612
e-mail: info@taplalekallergiatabor.com
Levelezési cím: 1106 Budapest, Gépmadár utca 14. II/7.

Köszönettel :a szervezők.


web: www.taplalekallergiatabor.com

Levitra is a well-known medication used to treat inability to get or keep an erection. Presently many families search online for the exact phrase buy levitra online on search engines. Viagra is a remedy used to treat varied complaints. The signs of sexual soundness problems in men include lack of interest in sexual contact. What are the symptoms of such disorders? What can lead to erectile dysfunction? Emotional issues can also contribute to such dysfunction. While the medication is credited with improving nausea, it may also cause problems in bed and buy generic levirta online.

 

Szavazás

Legyen a gyorséttermekben GM szendvics?
 

Korábbi szavazások

Ki olvas minket

Jelenleg 7 vendég olvas minket