Lisztérzékenység

 
 • Betűméret növelése
 • Alapértelmezett betűméret
 • Betűméret csökkentése
Címlap Fórum
Üdvözlet, Vendég
Bejelentkezés vagy Regisztráció.    Elfelejtettük a jelszót?

Mindenféléről
(1 megtekintés) (1) vendég
Csak bátran! Segítünk belejönni!
LeOldal: 123456789
TÉMAKÖR: Mindenféléről
*
#1483
.Natalie Cooper 17 esztendős, vidám tinédzser. 3 éve, 9 hónapja  
Sokszor elkeseredünk azon hogy milyen nehéz is az élete annak aki valamilyen TÁPLÁLÉK ALLERGIA-ban szenved.

Vannak akik mégis szívesen cserélnének velünk.
Jusson eszünkbe mikor elkeseredünk hogy mégis szerencsésnek mondhatjuk magunkat.Ezt a képet a vendég nem láthatja. A megtekintése csak regisztrált és bejelentkezett felhasználók részére engedélyezett.

2010. július 07. szerda, 18:38 Drinfo.hu

.Natalie Cooper 17 esztendős, vidám tinédzser.

Sajnos, egy titokzatos betegség miatt bármit eszik, azonnal rosszul lesz és az étel "visszajön".

Csupán egy dolog van, amely nem árt neki: a TicTac mentolos cukorka.

Ez az egyetlen "étel", amelyet a lány káros következmények nélkül le tud nyelni. Minden másnemű tápanyag egy csövön jut Natalie szervezetébe
Klári (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólás: 2184
graph
felhasználó kilépve Kattintsunk ide a felhasználói profil megtekintéséhez
Nem: Nő t.gubiczane tgubiczane@hotmail.com gutine Hely: Dunaújváros Születésnap: 03/25
A témakör lezárva.
 
#1484
E111 nevű nyomtatvány kiutazáskor 3 éve, 9 hónapja  
Itt a nyár, sokan külföldre mennek nyaralni.Hajlamosak vagyunk elfeledkezni hogy a pihenés közepette érhet némi baleset mely orvosi ellátást igényel.

Na nem kell mindjárt a legrosszabra gondolni,Pl: Nem vittünk elég inzulint, vagy a pumpával van gond, rosszul léptünk, megszúrt egy tengeri sün, medúza
Allergiás kiütések stb


--------------------------------------------------------------------------------
EU-tag állomokba való utazáskor

Ha autóval mentek, nem kell semmi különösebb papír, de a REP-től erősen ajánlott kérni egy EU tagállamokon belül érvényes E111 nevű nyomtatványt, ami azt igazolja, hogy EU-n belül TB-t fizetsz! A nyomtatvány ingyenes! Minden kiutazónak erősen ajánlott kérni, nem csak diabosoknak!
Ha pl. repülővel mentek, akkor a diab kezelő orvosodtól minden szükséges papírt be tudsz szerezni!Vagy a gondozó orvostól kérheted!

Érdemes az inzulin pumpásoknak vinni egy tartalékot!
Klári (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólás: 2184
graph
felhasználó kilépve Kattintsunk ide a felhasználói profil megtekintéséhez
Nem: Nő t.gubiczane tgubiczane@hotmail.com gutine Hely: Dunaújváros Születésnap: 03/25
Utolsó szerkesztés: 2010-07-13 07:30 : Klári.
A témakör lezárva.
 
#1485
Válasz: E111 nevű nyomtatvány kiutazáskor 3 éve, 9 hónapja  
EURÓPAI UNIÓ

FŐCZE LAJOS Az Európai Unióról 9.

Mi a teendő

SÜRGŐSSÉGI BETEGELLÁTÁS ESETÉN

az Európai Unió tagállamaiban?Az Európai Unió "társadalombiztosítási joga" harmonizáció helyett koordinációra épül, azaz a személyek szabad mozgásának jogával élő, EU tagállamokba utazó tagállami állampolgárnak és családtagjaik részére biztosítsa az ellátások igénybevételére való jogosultságot más tagállamok területén is.

Mire tarthatunk igényt a rendeletek alapján, ha egy másik tagállamba utazunk?

1. a másik tagállamban, azaz tiltják a kétszeres biztosítást és

2. itthon megszerzett jogainkat más tagállamok elismerik,

3. ha itthon már rendelkezünk biztosítással, nem kell újból biztosításba lépnünk egyetlen tagállamban sem érhet bennünket hátrányos megkülönböztetés azon az alapon, hogy más állam állampolgárai vagyunk,

4. korábbi biztosításunk nem veszik el, a biztosításban töltött, illetve szolgálati időt a szolgáltatások nyújtásakor figyelembe veszik.

A fenti alapelvekre tekintettel sürgősségi egészségügyi ellátást, teljes egészségügyi ellátást vagy hazai helyett külföldi gyógykezelést kaphatnak a magyar állampolgárok az EU tagállamaiban attól függően, hogy átmenetileg vagy végleges ott lakás céljával, illetőleg kifejezetten valamilyen gyógykezelés igénybevétele miatt tartózkodnak az adott tagállamban.A SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁSRÓL

Amennyiben átmenetileg turistaként tartózkodunk valamely EU tagállamban, sürgősségi betegellátást kaphatunk ugyanilyen feltételekkel, mint az adott ország állampolgárai. A kiutazás előtt mindössze az E-111. számú formanyomtatványt kell felvenni a lakóhely szerint illetékes Megyei (Budapesti és Pest megyei) Egészségbiztosítási Pénztárnál.

Amennyiben munkát vállalunk valamely EU tagállam területén, akkor annak a tagállamnak a jogszabályai vonatkoznak ránk, ott kell biztosítást fizetnünk, és ott válunk jogosulttá az egészségügyi ellátásokra.

E szabály alól csak azok mentesülnek, akiket munkáltatójuk munkavégzés céljából küld a tagállam területére. A kiküldöttek Magyarországon maradnak biztosítottak, mintha továbbra is itt dolgoznának, de a munkavégzés helye szerinti tagállamban is igénybe vehetik az egészségügyi ellátásokat.

A sürgősségi ellátás

Sürgősségi ellátás minden azonnal szükséges ellátás [22. cikk 1. bekezdés a) pont], kifejezetten a szülészeti, a dialízis és az oxigénterápiás ellátások.

Az ellátások költsége

Itthoni egészségbiztosításunk alapján az Országos Egészségbiztosítási Pénztár mindazokat az ellátásokat kifizeti, amelyeket az EU tagállam állampolgárainak is a biztosítójuk fizet; ezeket tehát külföldön térítésmentesen kapjuk. Azon ellátásokért viszont, amelyekért az EU tagállam állampolgárai is maguk fizetnek, a magyar állampolgároknak is fizetni kell. Mindez az azonos elbírálás elvéből következik.

Az ellátás igénylése

Az ellátás igénylésére az E-111. számú formanyomtatvány szolgál, amelyet

* TAJ-kártya,

* személyi igazolvány és a

* biztosítási jogviszonyunk jogcímét igazoló dokumentum

bemutatása ellenében azonnal, térítésmentesen állítanak ki.

Beszerzés helye

Az E-111. számú formanyomtatványt a kérelmező lakóhelye szerint illetékes Megyei (Budapesti és Pest megyei) Egészségbiztosítási Pénztár állítja ki, térítésmentesen. A nyomtatvány postai úton is igényelhető, ebben az esetben - fénymásolatban - csatolni kell a kiállításához szükséges dokumentumokat. (Ebben az esetben az ügyintézés ideje legfeljebb 30 nap.)

A biztosítási jogviszony jogcímét az alábbi dokumentumok igazolják:

* Kereső tevékenységet végzők esetében: a munkáltatói igazolás, tagsági jogviszonyt igazoló cégigazolás, stb.

* Nyugdíjasoknál: nyugdíjas igazolvány, vagy nyugdíjmegállapító határozat, illetőleg bármely más dokumentum, amiből kétséget kizáróan megállapítható, hogy az illető nyugdíjban részesül.

* Tanulóknál: az iskola által kiadott hallgatói jogviszony-igazolás, iskolalátogatási igazolás.

* Kiskorú magyar állampolgároknál: a személyes adatokat és a magyarországi lakóhelyet igazoló dokumentum.

* Eltartott közeli hozzátartozóknál: eltartói nyilatkozat.

Érvényességi idő

90 nap, kezdete az ügyfél által megjelölt kezdőnap, ennek hiányában a nyomtatvány kiállításának napja. Két alkalommal - egyenként - 90 napos időtartammal hosszabbítható. A hosszabbítás az ügyfél kérelmére az eredeti nyomtatvány bemutatásával és a jogosultság vizsgálatával történik. Bizonyos személyi kategóriák (az adott tagállamban tanuló diákok, nyugdíjasok, kiküldött dolgozók, stb.) esetében az érvényességi idő hosszabb is lehet, de nem haladhatja meg az egy évet.

Általános tudnivalók

A turistákra is vonatkozik az egyenlő bánásmód elve. ez azt is jelenti, hogy amennyiben az adott tagállam biztosítottai az ellátásért olyan önrészt kötelesek fizetni, amelyet a biztosítójuk nem térít vissza, akkor ezt a magyar jogosult is köteles megfizetni, s az összeget az OEP nem téríti meg. Szinte minden tagállamban kell kisebb-nagyobb önrészre számítani, ezek mértéke eltérő, 5-20 euró (pl. orvosi vizit, kórházban töltött napok, mentő, stb.).

Egyes tagállamokban (Belgium, Finnország, Franciaország és Luxemburg) pedig az összes költséget a betegnek kell megelőlegeznie, és a tagállam biztosítója téríti ezt vissza.

További fontos tudnivaló, hogy a szolgáltatásokat csak az adott országokban az egészségbiztosítás illetékes szerveivel szerződésben lévő szolgáltatótól lehet az egyenlő elbánás elvének megfelelően - társadalombiztosítási támogatással - igénybe venni. A szerződés nélküli magánszolgáltató által nyújtott ellátás költségeit a beteg saját maga fizeti. Ez utóbbi esetben az E-11-es nyomtatvánnyal utólag sincsen lehetőség a költségek megtérítésére.

Mit kell tenni a nyomtatvánnyal

Az E-111-es nyomtatványt minden tagállamban közvetlenül annak az orvosnak, egészségügyi szolgáltatónak kell átadni, akitől az ellátást kérjük.

Belgiumban, Finnországban, Franciaországban és Luxemburgban ún. visszatérítéses rendszer működik. Ezekben az országokban az egészségügyi ellátások, gyógyszerek költségeit az ellátásban részesülő személy attól függetlenül köteles megelőlegezni, hogy volt-e E-11-es nyomtatványa, vagy sem. Az ellátások költségéből visszatéríthető összeget (az önrészt nem) az illetékes tagállami biztosító téríti meg.

Visszatérítési szabályok az egyes tagállamokban:

Belgium: a formanyomtatványt valamennyi számlával és orvosi jelentéssel még a tartózkodás ideje alatt be kell nyújtani a belga biztosítónak, amely megtéríti a költségeket (kivéve az önrészt).

Finnország: amennyiben bármilyen oknál fogva a magánorvosnak vagy a fogorvosnak a kezelésért készpénzzel kell fizetni, a számlákat meg kell őrizni, és a finn társadalombiztosítási intézmény képviseletéhez (KELA) kell fordulni velük, valamint az E-111-es formanyomtatvánnyal, illetve a költségtérítésre vonatkozó kérelemmel.

Franciaország: a költségtérítési igényt, beleértve a kezelést tanúsító igazolólapot (Feuille de Soins), az E-11-es formanyomtatványt és a kezelés számláit a Caisse Primaire d`Assurance Maladie helyi képviseletére kell benyújtani. A térítést senki sem kapja meg a helyszínen, ezért az igény benyújtásával egyidejűleg meg kell adni azt a bankszámlaszámot, vagy címet, ahová a térítést el lehet juttatni.

Luxemburg: a kezelés, vagy a gyógyszer kifizetését követően a munkavállalói kassza helyi képviseletéhez (Caisse de Maladies Ouvriers) kell fordulni. Itt kell bemutatni az E-11-es formanyomtatványt és az egyéb okmányokat.

Mit tegyünk, ha nem volt nyomtatványunk…

A nyomtatvány nélkül igénybevett ellátásokért a beteg a külföldi szolgáltató által megállapított és kiszámlázott összeget saját maga fizeti.

Amennyiben a betegnek nem volt nyomtatványa, és az ellátás költségeit saját terhére kellett igénybe vegye, a kezeléskor kiállított eredeti számlákat és a kiegyenlítésre vonatkozó igazolást a lakóhelye szerint illetékes magyar megyei egészségbiztosítási pénztárnak kell benyújtania. A kifizetett összeg egy részét a hazatérése utáni 30 napon belül visszaigényelheti a lakóhelye szerinti Megyei (Budapesti és Pest megyei) Egészségbiztosítási Pénztárnál. A Pénztár megkeresi a kisegítő teherviselőt, és a külföldi biztosítótól kapott információ alapján azt az összeget fizeti ki, amennyibe az ellátás a nyomtatvány használatával került volna. Az így megtérített és a ténylegesen kiszámlázott, kifizetett összegek közötti költség-különbözetet az ellátást igénybe vevő saját maga kiöteles vállani; ezt az OEP nem térítheti meg.

Hangsúlyozandó, hogy nem a teljes költségeket fogja visszakapni, hanem csak azt a részt, melyet a biztosítójának akkor kellett volna kifizetnie, ha nyomtatványt használnak az ellátás igénybevételekor. (Nyomtatvány esetében a szolgáltató azt az árat tudja érvényesíteni, amennyit a többi, helyben biztosított ellátása után kap a biztosítóktól, nyomtatvány nélkül azonban nincs azonos elbírálási kötelezettség és a szolgáltató a "piaci árat" fogja érvényesíteni.)

Érintett országok: Írország, Nagy-Britannia, Finnország, Svédország, Észtország, Dánia, Lettország, Litvánia, Hollandia, Lengyelország, Belgium, Luxemburg, Németország, Csehország, Franciaország, Ausztria, Spanyolország, Szlovénia, Szlovákia, Olaszország, Görögország, Málta, Ciprus (görög terület), Portugália - továbbá: az EU-n kívüli: Izland, Liechtenstein, Norvégia.EU vonal - Hírlevél alapján
Klári (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólás: 2184
graph
felhasználó kilépve Kattintsunk ide a felhasználói profil megtekintéséhez
Nem: Nő t.gubiczane tgubiczane@hotmail.com gutine Hely: Dunaújváros Születésnap: 03/25
A témakör lezárva.
 
#1486
Utasbiztosítás 3 éve, 9 hónapja  
Van E 111-es nyomtatványom akkor nem kell az utasbiztosítás?

Miért érdemes a csatlakozás után is utasbiztosítást kötni?
Azért, mert az utasbiztosítás rengeteg olyan szolgáltatást nyújt, amire az E-111 nem terjed ki.
Konkrétan:
1. Fedezi a teljes ellátási költséget, az önrészt is. A beteget nem terheli váratlan költség.
2. Az utasbiztosítás megköthető minden magyar állampolgárra, akár van társadalombiztosítása, akár nincs.
3. Az utasbiztosítás költségvállaló nyilatkozatát minden egészségügyi intézmény (tehát állami kórház és magánklinika is) elfogadja, ezért a beteget/sérültet a legközelebbi, magas színvonalon dolgozó eü. intézményben fogják szakszerűen ellátni.
4. Az utasbiztosítás fedezi a sérült hazaszállítását. Nem fordulhat elő, hogy valakit a kórház elé kitesznek begipszelt lábbal és két mankóval, csomagostul, hogy szervezze meg és fizesse a hazajutását.
5. Az utasbiztosítás teljeskörű, 24-órás, magyarnyelvű asszisztencia-szolgáltatást nyújt: megszervezi a bajbajutott személy mentését, orvosi ellátását, kapcsolatot tart az orvossal, kórházzal, konzíliumot biztosít, tolmácsol, értesíti a hozzátartozókat, szükség esetén pénzsegélyt továbbít, lehetővé teszi a tartósan kórházban fekvő sérült rokoni látogatását, segítséget nyújt sérült személygépkocsi hazahozatalához, stb. Az EU bármely országában van is rá szükség, az asszisztencia-szolgálat a helyi szokásokat és nyelvet ismerve tud hathatósan segíteni.
6. Az utasbiztosítás tartalmaz olyan elemeket, amire nagy szüksége lehet minden utazónak, de amire nem terjed ki az állami egészségügyi ellátás:
- poggyászbiztosítás (útipoggyász vagy útiokmány ellopása vagy sérülése esetére),
- halál vagy rokkantság esetén egyösszegű térítés,
- baleset miatti kórházi ellátás idejére napidíj,
- csonttörés esetén egyösszegű térítés,
- poggyász késedelmes megérkezése esetén kártérítés,
- jogvédelmi biztosítás (óvadék és ügyvédi költségek kifizetése),
- felelősségbiztosítás, harmadik személynek okozott kár esetén.

www.sielok.hu/rovat/utasbiztositas/cikk/...eu-csatlakozas-utan/
Klári (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólás: 2184
graph
felhasználó kilépve Kattintsunk ide a felhasználói profil megtekintéséhez
Nem: Nő t.gubiczane tgubiczane@hotmail.com gutine Hely: Dunaújváros Születésnap: 03/25
Utolsó szerkesztés: 2010-07-13 07:54 : Klári.
A témakör lezárva.
 
#1527
Acetonos lehelet - strandról a kórházba 3 éve, 9 hónapja  
Strandolás és veszélyei,mire figyeljünk!

Bokay János
Gyermekgyógyász

videoklinika.hu/videok/dr._bokay_acetono...strandrol_a_korhazba
Klári (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólás: 2184
graph
felhasználó kilépve Kattintsunk ide a felhasználói profil megtekintéséhez
Nem: Nő t.gubiczane tgubiczane@hotmail.com gutine Hely: Dunaújváros Születésnap: 03/25
A témakör lezárva.
 
#1555
Ásványvizeink 3 éve, 8 hónapja  
Ásványvizeink - Ön figyel az összetételükre? Szerző: WEBBeteg - Kovács AnikóEgészséges emberek bármelyik ásványvizet korlátlan mennyiségben fogyaszthatják, nem szükséges, hogy váltogassuk a különböző ásványvizeket időnként. Egészen más azonban a helyzet valamilyen betegség esetén.

•Vesekő-képződésre hajlamos ember ne igyon túl magas kalcium és magnézium tartalmú ásványvizet;
•Magas vérnyomásban szenvedő kerülje a nagy nátrium tartalmú vizet;
•Gyomorsav-túltengésben szenvedőknél a szénsavmentes lúgos kémhatású ajánlott;
•Csontritkulásban szenvedők a sok kalciumot és magnéziumot tartalmazó vizeket igyák;
•Akiknek nem záródik jól a gyomorszája (reflux), szénsavmentes vizet fogyasszon;
•Ha valakinek kevés a gyomorsava, akkor a szénsavasat részesítse előnyben

www.webbeteg.hu/cikkek/egeszseges/2543/a...zetes-asvanyvizekrol
Klári (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólás: 2184
graph
felhasználó kilépve Kattintsunk ide a felhasználói profil megtekintéséhez
Nem: Nő t.gubiczane tgubiczane@hotmail.com gutine Hely: Dunaújváros Születésnap: 03/25
A témakör lezárva.
 
#1563
Válasz: Mindenféléről 3 éve, 8 hónapja  
Amerikai híresség....
Bill Clinton lányának többmillió dolláros esküvőjén a torta gluténmentes volt! Chelsea Clinton gluténérzékeny...
a TV-hírben lisztérzékenynek mondták
szelejudit (Felhasználó)
Expert Boarder
Hozzászólás: 113
graphgraph
felhasználó kilépve Kattintsunk ide a felhasználói profil megtekintéséhez
A témakör lezárva.
 
#1566
Válasz: Mindenféléről 3 éve, 8 hónapja  
Van (sztár)élet a betegség után

Varga Alexandra
2010.02.23. 07:42

Köztudott, hogy az RTL Klub híradósa, Erős Antónia cukorbetegséggel küzd, de az már kevésbé ismert, hogy Kovács Áron rádiós-televíziós műsorvezető egészen kisgyermekkora óta inzulinozza magát, Szujó Zoltánnál pedig hatévesen diagnosztizáltak lisztérzékenységet.

A neves tévés személyiségek karrierje azonban a kór ellenére töretlen, és mindannyian azon vannak, hogy a lehető legjobban kordában tartsák betegségüket.

Egyre többen szenvednek valamilyen ételallergiában – például laktóz- vagy lisztérzékenységben – és diabéteszben, azaz cukorbetegségben. Az ismert tévés érintettek, Erős Antónia, Kovács Áron és Szujó Zoltán mesélt arról, hogy ők miképp tudnak együtt élni rohanó életükben betegségükkel.

Féken tartja a betegség

Kovács Áron, a Class FM rádiósa és a TV 2 műsorvezetője sosem titkolta, hogy cukorbeteg; 9 éves kora óta mindennap inzulininjekciót ad be magának, és az étrendjére is nagyon ügyel. Mint mindennel, Áron ezzel is szívesen poénkodik, de a diétát nagyon komolyan veszi.

Kovács Áron


– A nagypapám is diabéteszes volt, feltehetőleg tőle örököltem én is. A betegség ugyanis általában nagyszülőről unokára száll, így remélem, a fiam nincs veszélyben – kezdi a rádiós műsorvezető. – Elég korán szembesülnöm kellett a betegséggel. Apám leültetett, és azt mondta, hogy vagy ő adja be élete végéig nekem az inzulint vagy én teszem ezt meg. Megtettem, sőt, rendkívül odafigyelek az étrendemre, szigorúan be kell tartani az előírásokat! Reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna, vacsora, napi négy-ötszöri étkezés, heti három keményebb testedzés, napi 6–8 vércukormérés – ezekhez képest változtatom az inzulinadagjaimat –, két-három havonta egyeztetés a doktornőmmel, évi szem- és vesevizsgálat.

Mindezekkel sikerül szinten tartanom a vércukorszintem. Furcsán hangozhat, de ma már örülök a betegségnek, hiszen elég pörgős, őrült életet élek, ez pedig némiképpen féken tart – meséli Áron.

Először összeomlott

Erős Antónia 14 éve szembesült azzal, hogy diabétesze van, s azóta ˝Egy csepp figyelem˝ néven alapítványt hozott létre a cukorbetegség korai felismerésére és megelőzésére. Bevallása szerint betegsége miatt eleinte félt teherbe esni, mégis szövődmények és komplikáció nélkül hozta világra ikergyermekeit.

– Amikor felfedezték nálam a betegséget, minden klasszikus tünet jelentkezett: jelentős fogyás rövid idő alatt, szomjúságérzet, szájszárazság, bőrviszketés, fáradtság. Három hétig jártam különböző szakorvosokhoz, akik külön-külön próbálták kezelni a tüneteket, majd amikor végül elmentem a háziorvosomhoz, csak rám nézett és azt mondta: fiatalkori diabétesz – idézi fel az RTL Klub híradósa, akit kétszer is megválasztottak a legnépszerűbb női műsorvezetőnek. –

Erős Antónia


Hazatámolyogtam és órákig sírtam otthon, mert úgy éreztem, hogy végzetes, ami történt. Később, a kórházban megértettem, hogy ezzel együtt lehet élni, dolgozni, szórakozni, sportolni, gyereket vállalni, mint ahogy bárki más teszi, csak be kell tartani a szabályokat – meséli Antónia. – Mióta cukorbeteg vagyok, igyekszem a környezetem figyelmét is felhívni a diabéteszre. Magyarországon másfél millió embert érint a cukorbetegség és a fele nem is tudja ezt magáról! Nem fáj, de a szövődményei életveszélyesek lehetnek, amelyek fenyegetik azt is, aki nem megfelelően kezeli magát, és azt is, aki nem kap kezelést, mert nem fedezték még fel nála a betegséget. Az alapítványon keresztül próbálok segíteni, úgy érzem, ismert arcként kötelességem szólni a ˝bajtársaimhoz˝. Kimondhatatlanul boldog voltam, amikor megláttam az ultrahang monitorján az ikreket, de félelem is volt bennem a betegség miatt. Állandó orvosi kezelés alatt álltam, és óránként kellett mérnem a vércukorszintem. A rendszeres konditermi edzéssel felhagytam, helyette otthon kismamatornáztam s az étrendemet is változatosabbá tettem: sok zöldséget, gyümölcsöt, tejtermékeket és halat ettem. Komplikációk nélkül telt el a kilenc hónap s a szülésnél sem volt semmi probléma, Szonja Mária és Mátyás Iván pedig az első pillanattól kezdve elfeledtették velem a diabéteszt.

Saját kenyeret vitt a házibulikba

Szujó Zoltán lisztérzékenysége nemcsak az ő, de családja életét is alapjaiban megváltoztatta. Az RTL Klub sportriporter-műsorvezetője évtizedeken át titkolta betegségét, most mégis a nyilvánosság elé tárta problémáját, hiszen az elmúlt ötven évben négyszeresére emelkedett a gluténérzékenyek száma. Most saját tapasztalataival próbál némi segítséget nyújtani.

Szujó Zoltán


– Hatéves lehettem, amikor kórosan lefogytam. Ha letettek a földre, annyi erőm sem maradt, hogy elbírjam a súlyom. Kórházba kerültem, ott egy orvoscsoport állapította meg a lisztérzékenységet. Azóta gluténmentes étrendet kell tartanom: nem ehetek búzából, árpából, rozsból, zabból készült ételeket s malátát sem, ami azt jelenti, a sör is tilos – sorolja a Reggeli műsorvezetője. – A nyolcvanas évek közepén csak egy import vietnami rizstésztát lehetett kapni, azt ettem mákosan, diósan, nem is értem, hogy nem utáltam meg... Elsőre sokkot kapott a család, aztán, ahogy az lenni szokott, a legidősebbek, a dédi és a nagymama nyugodtak meg először. Ők tudták, hogy kukoricaliszttel is lehet sütni – meséli Zoltán, aki betegsége ellenére még étterembe is jár.

– A házibulikba például mindig vittem magammal a saját kenyerem, ott tettük rá a Piros Aranyat, a reszelt sajtot, a főtt tojást.

www.delmagyar.hu/bulvar/van_sztarelet_a_betegseg_utan_/2143190/
Klári (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólás: 2184
graph
felhasználó kilépve Kattintsunk ide a felhasználói profil megtekintéséhez
Nem: Nő t.gubiczane tgubiczane@hotmail.com gutine Hely: Dunaújváros Születésnap: 03/25
Utolsó szerkesztés: 2010-08-09 23:03 : Klári.
A témakör lezárva.
 
#1576
Csirkehús tejet tartalmazhat!! 3 éve, 8 hónapja  
Én most halottam először és majdnem elhűltem.

Csirkehússal egy gáz van: általában amikor a kereskedők megkapják, egy napig tejes vízben áztatják, hogy jobb íze legyen, meg nagyobb súlya persze. :I Én csak biopiacon, vagy az itteni lenti hentestől veszem. Lezsíroztam vele, hogy ha lehet, akkor a miénket ne... persze adott egy telefonszámot és mondta, hogy ha mennék húsért, szóljak oda előtte neki. Meg, hogy náluk ilyen nem fordul elő.... öhömmm, akkor miért kell odaszólnom??? Na, mindegy. A nagyszülők ilyen szempontból aranyat érnek. A házi csírkénél nincs jobb és megbízhatóbb.

Így egyen valaki múltiknál gríll csirkét.

Klári (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólás: 2184
graph
felhasználó kilépve Kattintsunk ide a felhasználói profil megtekintéséhez
Nem: Nő t.gubiczane tgubiczane@hotmail.com gutine Hely: Dunaújváros Születésnap: 03/25
A témakör lezárva.
 
#1582
A szilva lenne az új szuperétel? 3 éve, 8 hónapja  
Fűben-fában

A szilva lenne az új szuperétel? .2010. augusztus 07. szombat, 18:50

Drinfo.hu
. .Ki gondolta volna, hogy éppen a szilva az új szuperétel? Amint arra tudósok rávilágítottak, egy szem szilva legalább annyi antioxidánst és vitamint tartalmaz, mint egy marék áfonya.

Antioxidáns alatt azonban leggyakrabban az élő szervezetben, illetve a táplálékban található, természetes vagy mesterséges vegyületeket értjük. Ezek az anyagok legtöbbször szerves vegyületek, amelyek a sejtkárosító szabadgyökök semlegesítésében játszanak jelentős szerepet.

A szabad gyökök is felelősek a sejtek öregedéséért, többek között a DNS lánc elrontásával. Ez ellen a különböző sejtek számos természetes antioxidánst termelnek. Ilyenek például egyes vitaminok.

Az antioxidánsok hatásmódja különféle lehet:
gátolhatja az oxidációt gyorsító katalizátorok működését
ha önmaga is oxidálódhat, akkor az oxigén megkötésével fejtheti ki védő hatását
az autooxidációt gátló, oxidációs inhibitor jellegű anyagok (például tokoferolok) hatása azzal magyarázható, hogy az autooxidációban képződő peroxidgyökökkel stabilis végterméket képeznek, miáltal megszakítják a további átalakulással járó láncreakciót.
(Az élelmiszerek és a gyógyszerek fontos antioxidánsai a tokoferolok, galluszsav, ill. észterei, valamint igen gyakori adalékanyag az aszkorbinsav is.)Már napi két-három szilva jót tesz
Napi két-három szilva elfogyasztása már sokat jelentene az egészségesebb szervezet eléréséhez vezető úton – mondja Dr. Byrne, a kutatás vezetője. Ráadásul a szilva kalóriaszegény is. Fontos tudni azonban, hogy a szilva héja tartalmazza a legtöbb antioxidánst, ezért nem ajánlatos meghámozni.

Egy korábbi tanulmány során már bebizonyosodott: a szilvában található fitotápanyagok meggátolták a rákos sejtek növekedését anélkül, hogy kárt tettek volna az egészséges sejtekben.

Catherine Collins, a londoni St. George kórház orvosa a Daily Mail brit napilapnak nyilatkozva elmondta: a szilvához és a fekete áfonyához hasonlóan az őszibarack és a nektarin is egészséges.
Klári (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólás: 2184
graph
felhasználó kilépve Kattintsunk ide a felhasználói profil megtekintéséhez
Nem: Nő t.gubiczane tgubiczane@hotmail.com gutine Hely: Dunaújváros Születésnap: 03/25
A témakör lezárva.
 
#1587
Bayer HealthCare Gyógyszergyár 3 éve, 8 hónapja  
Kedves Gubicza Tiborné!

Ezt a képet a vendég nem láthatja. A megtekintése csak regisztrált és bejelentkezett felhasználók részére engedélyezett.
Ön pár hónapja megkereste cégünket, hogy adjunk információt gyógysze[colorreink gluténtartalmáról, valamint arról, hogy mely termékünket nem érinti még keresztszennyezés sem.

A gyógyszerek glutén- és laktóztartalmáról az Országos Gyógyszerészeti Intézet vezet listát (http://www.ogyi.hu/listak/ 11. pont), ez hasznos lehet az Önök számára.

A gyártóhelyeinken megpróbáltunk utánajárni, hogy mely termékeket nem éri keresztszennyezés sem, deajnos a gyártási technológiából kifolyólaga cég erre garanciát nem tud vállalni.

Remélem ez az információ segít Önöknek, ha bármi egyéb kérdésük van, szívesen válaszolunk.

Üdvözlettel / Best Regards / Freundliche Grüsse
Dr. Gál Georgina
Bayer HealthCare
Regulatory Specialist--------------------------------------------------------------------------------


Address: H-1123 Budapest, Alkotás u. 50.
Mobile: +36 30 411 24 79
Telephone: +36 1 487 42 27
Telefax: +36 1 487 42 24
E-Mail: georgina.gal@bayerhealthcare.com
web: www.bayerscheringpharma.hu
Klári (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólás: 2184
graph
felhasználó kilépve Kattintsunk ide a felhasználói profil megtekintéséhez
Nem: Nő t.gubiczane tgubiczane@hotmail.com gutine Hely: Dunaújváros Születésnap: 03/25
Utolsó szerkesztés: 2010-08-12 21:36 : Klári.
A témakör lezárva.
 
#1589
Válasz: Mindenféléről 3 éve, 8 hónapja  
Kedves Társaim!

Az utóbbi napok legnagyobb örömét osztom meg veletek!

Bence unokám 3 aranyérmet szerzett, junior biliárd Európa Bajnokságon Hollandiában!
2 egyéni számban, és csapattársaival állt a dobogó legmagasabb fokán!

picasaweb.google.com/poolbilliard.hu/201...orEBLeendeDijatadok#

Ő Varga Bence...
szelejudit (Felhasználó)
Expert Boarder
Hozzászólás: 113
graphgraph
felhasználó kilépve Kattintsunk ide a felhasználói profil megtekintéséhez
Utolsó szerkesztés: 2010-08-12 22:43 : szelejudit.
A témakör lezárva.
 
#1592
Mi van a jégkrémekben? 3 éve, 8 hónapja  
Mi van a jégkrémekben?

TEST&LÉLEK | 2010.08.12. - 11:20 | MedizónaAz olcsó portékák csak nevükben tartalmaznak gyümölcsöt, és a dobozos termékek többsége valóságos energiabomba a jóval „diabetikusabb” gombócos fagyikhoz képest – summázható a HVG jégkrém- és fagylaltpiaci körsétája.Az átlagos szupermarket jégkrémespultjában sorakozó családi jégkrémek élelmiszer-biztonsági szempontból kifogástalanok, és a találomra kiválasztott cukrászdai fagylaltok is gond nélkül átmentek a mikrobiológiai vizsgán. Ezt a minimumfeltételt ma már illik teljesíteni – e tapasztalat akkor is általánosítható, ha a próbavásárlás során a HVG munkatársai, az összevethetőség végett, kizárólag az e szempontból legkényesebb epres változatokat választották.

A jégkrémekbe, fagylaltokba az E betűvel jelölt adalék anyagokból elsősorban a 100-asok listáján található színezékek, például az E100 (kurkumin) vagy az E162 (betanin) kerülnek. „Epernél, málnánál és más piros gyümölcsöknél gyakori a cékla- vagy répalével, illetve e zöldségek kivonatával történő festés is” – nyugtatja meg az E-fóbiásokat Miskucza Mária, a HVG által megrendelt jégkrémvizsgálatot elvégző SGS Hungária Kft. élelmiszer-vizsgáló laboratóriumának vezetője.

A lilás külcsínt eredményező „céklás” fagylalt felbukkant a HVG által górcső alá vetetett portékák között is, ahogy akadt – az élelmiszermérnökök szerint mostanság divatos – lazacszínű „hideg nyalat” is. Ez utóbbi szín a répalének vagy az E160a jelölésű karotinnak köszönhető. Rossz hír viszont az E-számoktól tartóknak, hogy a július 23-án vásárolt és megvizsgáltatott minták közül háromnál is feltűntek olyan színezékek (E120, E102, E124), amelyek jelenlétekor – a 2010. július 20-ától érvényes szabályozás értelmében – ki kell emelni: „a gyermekek tevékenységére és figyelmére káros hatást gyakorolhat”.

A teljes cikket elolvashatja a HVG csütörtökön utcára kerülő számában.
Klári (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólás: 2184
graph
felhasználó kilépve Kattintsunk ide a felhasználói profil megtekintéséhez
Nem: Nő t.gubiczane tgubiczane@hotmail.com gutine Hely: Dunaújváros Születésnap: 03/25
A témakör lezárva.
 
#1594
Válasz: Mindenféléről 3 éve, 8 hónapja  
Cikk ajánló:

Allergia megelőzés a fogantatástól kezdve

Az utóbbi évtizedekben ugrásszerűen megemelkedett az allergiás betegek száma. A magyar lakosság harmada szenved valamilyen allergiás betegségben. A gyermekvállalásra való felkészülés részeként szükséges átgondolni és kezelőorvossal egyeztetni az allergiás tünetek kezelési lehetőségeit a várandósság időszakában.babafalva.hu/allergia-megelozes-a-fogantatastol-kezdve/
serry (Felhasználó)
dietetikus és egészségtan tanár
Junior Boarder
Hozzászólás: 31
graphgraph
felhasználó kilépve Kattintsunk ide a felhasználói profil megtekintéséhez
Nem: Nő papp.sandor75 http://rozsadiet.honlapepito.hu/ Hely: Kecskemét Születésnap: 06/11
A témakör lezárva.
 
#1595
Válasz: Mindenféléről 3 éve, 8 hónapja  
Kecskeméten élő cukrosok figyelmébe létezik klub az Ifjúsági otthonban.
Knoll né Mártit keressétek a FIFECU elnökét a következő email:
A további lehetőségekről ő ad információt illetve körlevelet kérhettek.


fifecu@gmail.com
serry (Felhasználó)
dietetikus és egészségtan tanár
Junior Boarder
Hozzászólás: 31
graphgraph
felhasználó kilépve Kattintsunk ide a felhasználói profil megtekintéséhez
Nem: Nő papp.sandor75 http://rozsadiet.honlapepito.hu/ Hely: Kecskemét Születésnap: 06/11
A témakör lezárva.
 
#1629
Válasz: Mindenféléről 3 éve, 8 hónapja  
Tudod e, hogy?...


A burgonya semmivel sem hizlal jobban, mint mondjuk az alma.

A nyers brokkoli fajlagosan kétszer annyi C vitamint tartalmaz, mint a narancs és közel annyi kalciumot, mint a tej.

reggeli almaevés éberebbé teszi az embereket, mint a koffein.

A zeller negatív mennyiségű kalóriát tartalmaz; több energiát éget el evés közben az, aki megeszi, mint amennyi energiát tartalmaz a zeller maga.

A szamócában több a C vitamin, mint a narancsban.
Klári (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólás: 2184
graph
felhasználó kilépve Kattintsunk ide a felhasználói profil megtekintéséhez
Nem: Nő t.gubiczane tgubiczane@hotmail.com gutine Hely: Dunaújváros Születésnap: 03/25
Utolsó szerkesztés: 2010-08-21 18:39 : Ági73.
A témakör lezárva.
 
#1646
Már interneten is igényelhető a táppénz 3 éve, 8 hónapja  
Már interneten is igényelhető a táppénz
nyomtatásküldés ismerősnek
szolgáltatás szociálpolitika internet egészségügy
Krónika Király Erzsébet - 2010.08.24. 13:00
Fotó: Flickr/José GoulãoFotó: Flickr/José Goulão
Mostantól az ügyfélkapun keresztül is igényelhető táppénz. Ehhez regisztrálni kell a regionális egészségpénztárnál, utána már bármikor igénybe vehető a szolgáltatás. Az Egészségbiztosítási Pénztár a honlapján tette közzé a részleteket.

Hallgassa meg!

www.mr1-kossuth.hu/hirek/itthon/mar-inte...lheto-a-tappenz.html

Eddig 948 ezren regisztráltak az ügyfélkapus rendszerben, ők mostantól a táppénzes ügyeiket is intézhetik elektronikus úton. Igaz, ehhez előzetesen egy másik helyen is regisztrálniuk kell, méghozzá az illetékes regionális egészségbiztosítási pénztárnál. Ezután azonban minden ilyen jellegű kifizetést elektronikusan is igényelhetnek. Ilyen a táppénz, a baleseti táppénz, a gyermekek után járó táppénz, a terhességi gyermekágyi segély vagy a gyermekgondozási díj. Az igényléshez mindenképpen szükséges a foglalkoztatói igazolás is.

Már eddig is többféle - egészségbiztosítóhoz kapcsolódó - ügyet lehetett egyébként elektronikusan intézni. Így például nem kell postára menni vagy sorban állni, ha európai uniós kártyát akarunk igényelni, de akkor sem, ha egy tengeri hajón akarunk dolgozni. Ugyanakkor TAJ-kártyát nem igényelhetünk otthonról, csupán annak érvényességét ellenőrizhetjük elektronikus úton, és nyomon követhetjük a betegutunkat is, vagyis azt, hogy melyik intézményben, milyen kezelést, vizsgálatot számoltak el utánunk.

Az ügyfélkapun jelenleg több száz szolgáltatás érhető el, havonta körülbelül négymilliószor jelentkeznek be a honlapra.
Kövessen minket a Twitteren is: twitter.com/mr1hu
Utolsó frissítés: 2010-08-25 08:38:56
Klári (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólás: 2184
graph
felhasználó kilépve Kattintsunk ide a felhasználói profil megtekintéséhez
Nem: Nő t.gubiczane tgubiczane@hotmail.com gutine Hely: Dunaújváros Születésnap: 03/25
A témakör lezárva.
 
#1647
A folsavkezelés nem segít, sőt árthat 3 éve, 8 hónapja  
A folsavkezelés nem segít, sőt árthat

egészségügy

MTI - 2010.08.22. 09:57

Nagy divat a folsav tartalmú táplálék-kiegészítő készítmények szedése, ám új vizsgálatok azt jelzik, hogy ennek nincs semmi előnye, sőt, lehetnek egészségügyi hátrányai.

A homocystein ként tartalmazó aminosav. Az emberi szervezetben igen kevés van belőle: átalakulásához folsav, valamint B6 és B12 vitamin szükséges. Mivel a magas homocystein szint fokozza az infarktus és a szélütés kockázatát, javasolták ennek megelőzésére folsav és B vitaminok adását.

Igen sok táplálék-kiegészítő készítmény jelent meg világszerte a piacon, melyek folsavat és B vitaminokat tartalmaztak. Az év elején a kérdéssel foglalkozó szakembereket ellentmondó megfigyeléseket tettek közzé Svédországban: a folsav korábbi ismeretek szerint a nők emlőrákjának kockázatát is csökkentette, ezzel szemben tüzetesebb vizsgálatok azt jelezték, hogy vannak olyan asszonyok, akiknek az emlőrák esélye folsav hatására kifejezetten növekszik.

Egy másik tanulmány megállapította, hogy a folsav és a B-vitamin adása nem növeli a rosszindulatú daganatos folyamatokat, de nem is véd a szív- és érrendszeri betegségek megjelenése ellen: az ilyen kezelésre nem lett kevesebb az infarktus vagy az agyi katasztrófa.

Most Edgar R. Miller és nemzetközi munkacsoportja ismertette adatait a szakirodalom áttekintése alapján, mely hasonló eredménnyel járt. Az amerikai és spanyol kutatók összegyűjtötték azokat a vizsgálati eredményeket, melyeket folsav kezelés során észleltek a szív- és érrendszeri eseményekkel kapcsolatban.

Az American Journal of Cardiology szaklapban jelent meg tanulmányukban megállapították, hogy a folsav nem csökkentette az infarktus vagy a szélütés előfordulását. Azoknál a betegeknél, akiknek a folsav vérszintje kiinduláskor magasabb volt, a folsav adása kedvezőtlen hatásúnak bizonyult, ezért az ilyen szerek szedését okosabb kerülni.

Utolsó frissítés: 2010-08-24 11:51:52
Klári (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólás: 2184
graph
felhasználó kilépve Kattintsunk ide a felhasználói profil megtekintéséhez
Nem: Nő t.gubiczane tgubiczane@hotmail.com gutine Hely: Dunaújváros Születésnap: 03/25
A témakör lezárva.
 
#1654
E-vitaminnal az ekcéma ellen 3 éve, 7 hónapja  
E-vitaminnal az ekcéma ellen
Kishírek a nagyvilágból
E-vitaminnal az ekcéma ellen

Ezt a képet a vendég nem láthatja. A megtekintése csak regisztrált és bejelentkezett felhasználók részére engedélyezett.
Azoknál a gyerekeknél, akik sok E-vitamin tartalmú élelmiszert fogyasztanak, kisebb az esélye az ekcéma kialakulásának, állítja egy új, japán gyerekeket vizsgáló tanulmány.
Ugyanakkor az A-vitaminról, amiről korábbi tanulmányok azt állították, hogy hatásos az allergiás eredetű betegségekkel szemben, kiderült, hogy mégsem az. Dr. Masayuki Okuda és munkatársai a Yamaguchi Egyetemről megmérték azoknak a vegyületeknek a szintjét a gyermekek vérében, amiből következtetni tudtak, hogy a gyerekek a fent említett két vitaminból mennyit vittek be szervezetükbe.

A vizsgálatok középpontjában az asztma és az ekcéma állt, mivel mindkettő allergiás eredetű megbetegedés. 396, 10 és 13 év közötti gyermek közül 240 ekcémás, légzési nehézségekkel küzdő, vagy asztmás gyermek volt. A kutatók nem találtak összefüggést az említett betegségek és a gyerekek vérében mért, A-vitamin-hatású vegyületek szintje között.

Azoknál a gyermekeknél viszont, akiknek a vérében az E-vitamin-hatású vegyületek szintje magas volt, 67 százalékkal kisebb eséllyel alakult ki ekcéma, mint azoknál, akiknél a legalacsonyabb volt e vegyületek szintje. Akiknél csak egy kicsit volt magasabb a vegyület szintje az átlagosnál, már ott is kisebb kockázata volt az ekcéma kialakulásának.

Bár a tanulmány nem bizonyítja az ok-okozati kapcsolatot, ez a kutatás mégis sokkal pontosabb az eddigieknél, mivel a korábbi kutatások kérdőíves vizsgálatokon alapultak. Az ilyen jellegű kutatások nem megbízhatóak, mert a megkérdezettek jó vagy rossz memóriája befolyásolja az eredményeket. A sárga, piros és narancssárga gyümölcsök A-vitaminban gazdagok, míg az E-vitamin növényi olajokban, a dióban és a teljes kiőrlésű gabonafélékben található.

Nincs meghatározva e vegyületeknek az általánosan elfogadott szintje a vérben, de a WHO szerint erre a korosztályra az ajánlott napi bevitel 2000 nemzetközi egység (NE). Az E-vitaminból ugyanennek a korosztálynak az ajánlott bevitel 16 NE. Még nem teljesen tisztázott, hogy az E-vitamin hogyan csökkenti az ekcéma kialakulásának kockázatát, Okuda és kollégái szerint ezt valószínűleg antioxidáns és immunerősítő hatásának köszönheti.

Forrás: Medipress Hírszolgálat
Klári (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólás: 2184
graph
felhasználó kilépve Kattintsunk ide a felhasználói profil megtekintéséhez
Nem: Nő t.gubiczane tgubiczane@hotmail.com gutine Hely: Dunaújváros Születésnap: 03/25
A témakör lezárva.
 
#1657
Segítünk! 3 éve, 7 hónapja  
Kedves honlap látogatók!

Bizonyára sokan vagytok úgy hogy magán eredetű gondjaitokat nem szívesen tárjátok ki a honlapon.

Nos ehhez szeretnénk segítséget nyújtani.

Szívesen vesszük az email-t, melyben segítséget kérhettek .

Szele Judit segít a coeliákia, lactoz eredetű kérdésetekben.
Szívesen ad tanácsot főzéssel kapcsolatban.

Róla annyit kell tudni, hogy hosszú évtizedek óta küzd ezzel a betegséggel.
Három generációs immáron a coeliákia" betegség" családjában.

Email:juditszele@freemail.hu

Esetleg van lisztérzékenység kivizsgálásával (allergén vagy autoimmun) kérdésetek, szívesen állok rendelkezésetekre.

Kismama vagy és szeretnéd megtudni gyermekedről hogy örökölte e a hibás gént? (cazein)

Amennyiben a 30.-hét körül jársz elmondom mit tehetsz/kell tenned.

Liszt allergiás és cazeines vagy?

Szívesen segítek.


Email:gutine@freemail.hu

Természetesen a honlapon is szívesen válaszolunk nektek.Klári (Adminisztrátor)
Adminisztrátor
Hozzászólás: 2184
graph
felhasználó kilépve Kattintsunk ide a felhasználói profil megtekintéséhez
Nem: Nő t.gubiczane tgubiczane@hotmail.com gutine Hely: Dunaújváros Születésnap: 03/25
Utolsó szerkesztés: 2010-08-29 13:31 : Klári.
A témakör lezárva.
 
FelOldal: 123456789

Chat

Utolsó üzenet kora: 1 hónap, 2 hét
 • Klári : Koral jégkrém! változás!Fagyasztott termékeknél Shocked
 • Klári : Family Frost GM termékek (fagyasztott termékeknél) Wink
 • Klári : Univer Zrt. GM mentes termékei (egyéb termékeknél! Shocked
 • Klári : Wiesbauer - Dunahús Megérkezett!!Minden termékük GM!!! Laughing 8 - )
 • Klári : The Bridge Kft.(tej italok)infó megérkezett. Shocked
 • Klári : Alföldi tej Zrt infó megérkezett. Shocked
 • Klári : Galatiáno fagyi lista érkezett! GM és laktóz mentes.
 • Klári : Pápahús megérkezett! Shocked
 • Klári : Mc Donalts válasz!!!!(egyéb termékeknél)
 • Klári : Galippo (hús) infó megérkezett!
 • Klári : Merion Orosháza (hús) infó megérkezett. Shocked
 • Klári : Tutti Kft infó(egyéb termékeknél) Shocked
 • Klári : Gyulahús megérkezett! Shocked
 • Klári : Viola hús kft termékinfó megérkezett!
 • [Klári] : Efeftől egy igen korrekt levél érkezett!!! Shocked Embarrassed
 • Klári : Megérkezett.Alpro Soya gm lista! Shocked
 • Klári : Új! császári csemege allergén mentes lista (sós) Shocked
 • Klári : Nádudvari tej lista megérkezett! Shocked
 • Klári : Tolle infó megérkezett, a lactóz érzékenyeket érinti!!!! Shocked
 • Klári : Danone ÚJ!Érdemes olvasni!! Surprised Surprised
 • Klári : Sole Mizó megérkezett! 8 - )
 • Klári : Cserpes műhely (tej) megérkezett! Very Happy
 • Klári : Aviko Allergénmentes lista ÚJ! Shocked
 • Klári : Frosta Allergén táblázata! Shocked
 • Klári : Bonbonetti lista 2013.11 havi ma feltéve!A lista 1 évig használható!! Shocked
 • Klári : Biopont Kft. 2014 évi friss lista OÉTI nyilatkozattal!(Egyéb termékeknél) Shocked
 • Klári : Herbária GM,tejmentes emailja megérkezett! Egyéb termékek alatt megtalálod! Shocked
 • Klári : Méltányosság alapján gyes: Mivel rokkantsági ellátásban részesülsz így az állami kincstártól :a gyermek általános iskolai tanulmányainak megkezdéséig, maximum a gyermek 8. életévének betöltéséig, ha betegsége miatt napközbeni ellátását biztosító intézményben nem gondozható.A lisztérzékenység ide sorolható! Rolling Eyes
 • Klári : gyes:Az ellátás iránti kérelmet az igénylő lakó - vagy tartózkodási helye szerinti illetékes Kincstárnál kell benyújtani. Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek esetén, ha családi pótlékot még nem igényeltek, akkor csatolni kell a magasabb összegű családi pótlékra jogosító orvosi igazolást. Shocked
 • Klári : pótlékot annak a hónapnak a végéig folyósítják, amíg a súlyosan fogyatékos, illetve tartósan beteg gyermekre vonatkozóan a fogyatékosság, illetve tartós betegség fennállását a szülő a törvényi előírásoknak megfelelően igazolta. Shocked
 • Klári : Fontos tudnivaló, hogy az emelt összegű családi pótlék iránti igényt az igénylő lakó - , vagy tartózkodási helye szerinti Kincstárnál kell benyújtani. A kérelemhez feltétlenül mellékelni kell „Igazolás tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos gyermekről” elnevezésű formanyomtatványt, melyet az emelt összegű családi pótlék 2013 - as igénylésekor is az érintett gyermekkórház, vagy gyermekorvos állít ki. Kevesen tudják, hogy az emelt összegű család
 • Klári : Első kérdésem: csak biopszia volt a lisztérzékenység szűrésére vagy EMA vérvétel is?
 • Klári : nenike2 szia!
 • nenike2 : ShockedTisztelt Admin! Olyan gondban vagyok mert a kislányomat decemberben diagnosztizálták liszt és laktózérzékenységre. Már én aug - ban lktózm. tejre dec 18 - ától pedig gluténmentes étrendre át is álltunk nála. A biopszia akkor volt. Ő most volt 5 éves. Az lenne a kérdésem, hogy én hogyan kaphatok családi pótlékot és gyest mert jómagamat pedig most rokkantosítanak le mert rákból gyógyulok és még mozgásszervi problémák stb.. A férjemmel külön élünk de ő
 • nenike2 : Tisztelt Admin! Olyan gondban vagyok mert a kislányomat decemberben diagnosztizálták liszt és laktózérzékenységre. Már én aug - ban lktózm. tejre dec 18 - ától pedig gluténmentes étrendre át is álltunk nála. A biopszia akkor volt. Ő most volt 5 éves. Az lenne a kérdésem, hogy én hogyan kaphatok családi pótlékot és gyest mert jómagamat pedig most rokkantosítanak le mert rákból gyógyulok és még mozgásszervi problémák stb.. A férjemmel külön élünk de ő dolgoz
 • Klári : Kedves bömbi 76 A termékek címszó alatt megtalálod, tanulmányozd !! Shocked
 • bömbi76 : sziasztok!18 éves lányomoról most derült ki hogy LÉ.szeretném kérdezni hogy milyen fajtájú ételizesitőket ill füszereket használhatunk??köszönöm!!
 • Klári : Ariel76 Köszönöm a receptet és javítottam!!!Erőt egészséget kívánok a fiadnak. Amennyiben van recepted melyet itt közzé tehetnénk szívesen fogadjuk. Shocked 8 - )
 • Klári : Kedves kérdező! Nos a tartósan beteg gyermekek után a szülőt 2 nap pótszabadság illeti meg,a meglévő szabadság melett,az emelt összegü csal. pótlék igazolást a munkáltatónál kell leadni és érvényesíteni a megillető pótszabadságot. Ez a rendelet:Az új Mt. 118. § (2) bekezdése szerinti az (1) bekezdés szerinti pótszabadság fogyatékos gyermekenként két munkanappal nő, ha a munkavállaló gyermeke fogyatékos. Melyik jogszabály alapján, és mivel kell majd igazo
 • [guest_4630] : Kérdezném, hogy valakinek a birtokában van - e annak a jogszabálynak, vagy törvénycikknek a száma, amelyben a gluténérzékenyek szülei +2 nap szabadságra jogosultak egyenként?
 • Klári : Leg több infót a Londoni Magyaroktól kérhetsz : «link»
 • [Bözsi] : Van valakinek Angliában élő lisztérzékeny ismerőse.A lányom most megy ki és egy kis segítség kellene Sad Előre is köszönöm.
 • [Bözsi] : Sziasztok!
 • Klári : A Horváth Rozi Étkezési Zselatin szuper, jól fixál ! Very Happy
 • Klári : Az oligo fruktóz Cikóriagyökérbõl származó készítmény, A cukor édességének 1/3 - a,szóval aki fruktóz beteg nem ajánlott!!!!! Shocked
 • [guest_ke] : Ennek az összetevőnek ugye köze van a fruktózhoz?
 • [guest_ke] : Érdeklődni szeretnék, hogy fruktózérzékenység esetén mivel fixáljam a túrótorta töltelékét, vagyis a túrókrémet, amit korábban oetker zselatinporral csináltam, de látom, van benne oligofruktóz.
 • [guest_ke] : Sziasztok!
 • Klári : Glutén,tej, mentes és diabetikus.útra kész! Very Happy
 • Klári : Kész a gesztenyés és meggyes pite Shocked Mr. Green
 • Klári : VASÁRNAP irány "KISINÓC" Tábor Remélem ízleni fog
 • Klári : Megsütöttem a pórhanyós mézes kkszeket most a sós jön Laughing
 • Klári : Sajnos a valótlan emailokat töröltem, így lehet hogy áldozatúl esett pár valódi is, ezért elnézést kérek! Geek Geek
 • Klári : Moncsa szia! Én is csak ezt a helyet tudom Balatonlellén Smile
 • Klári : Sajnos a Kínai éttermek Nem Gluténmentesek!!!! IdeaHasználnak Ők is más számunkra fogyaszthatatlan gabonát is. Így a Kereszt szennyeződés nem kizárt!!! Rolling Eyes
 • Klári : Jordan szia!
 • Moncsa : Sziasztok! Tudja valaki, hogy Balatonlellén hol van gluténmentes hekkes? Annyit tudok, hogy nádfedeles és csinálnak palacsintát és mindenféle finomságot. Köszi
 • jordan751030 : Szia Klári. A kínai étteremben kapható tojásos rizs tartalmaz glutént? - vajon mivel fűszereznek?
 • [Klári] : Minden esetben olvasni kell az összetevőket, mert a gyártás folyamata változhat, még a "nyomokban " tartalmaz/tartalmazhat termékek is TILOS!!! Shocked
 • [Klári] : jordan szia! Nem ehető semmi kép!! Nézd meg a termékeket ott megbízható termékeket taálsz.
 • jordan751030 : sziasztok. glutén érzékenyek ehetnek kaiser dán szalámit?ami zavar a mustár liszt amit tartalmaz
 • Anna71 : sajnos a kis lányom és annak tejesen el hullt a haja ha tud valaki tanácsot adni hogy mit csináljak hogy vissza nőjön magyon sok mindennel ki próbáltunk de semmi köszönöm a tanácsokat előre
 • Anna71 : sajnos nagyon nehéz ha valaki glutén és tej cukor érzékeny annak nagyon nehéz az étrendjét össze állítani,
 • g_andi : Köszi megnézem a recekteket.Szép napokat!
 • g_andi : Sajnos neki néhány gluténmerntes kenyér nem jó a szója miatt,de sütöttem neki rozslisztből kenyeret és azt szerencsére szívesen eszi.Nála csak búzaliszt és szója allergiát állapítottak meg,szóval a rozsliszből, zabpehellyel készített kenyér jó neki.
 • g_andi : Kedves Klári!
 • Klári : g - andi a recept topikban tettem fel egy igen jó kenyeret, mellék íze nincs próbáld ki. Shocked
 • [Klári] : A rozs,kukoricás stb kenyerekhez is kevernek búza lisztet, a nevük alapján megtéveszthetnek és még tejszármazékot is tartalmaznak.Próbálj másfajta gluténmentes lisztből kenyeret sütni! Geek
 • [Klári] : Sajnos számára neki is csak és kizárólag a gluténmentes liszt jöhet szóba!
 • [Klári] : g - andi Szia!
 • g_andi : Kisebbik lányomról kiderült,hogy búza és szója allergiája van, és a tejcukor is okoz tüneteket.Andika gluténmentes kenyerét nem eszi meg,és szeretném tudni,hogy milyen kenyeret ehet van e jó receptetek..Válaszodat előre is köszi!Üdv:Andi
 • g_andi : Kedves Klári!
 • Klári : Kislányommal megjártuk az Alvás Centrumot mert 16 - 24 órát alszik. Eddig azt hittük a Táplálék Allergia az ok, kiderült nem az(((: Rövidesen le írom. Shocked
 • Klári : Kívánom annak a kedves látogatónak aki szórakozik a topicokkal hogy egyszer tényleg szükségét érezze ennek az oldalnak! Twisted Evil
 • hagica79 : rendben
 • Klári : Igen az nem árt,ha bizonytalan vagy inkább kérdez! Laughing
 • hagica79 : gyakrabban kell följárnom ide hogy okosodjak
 • hagica79 : igen sajna gyorsan nőnek
 • Klári : Igaz már nem gyerekek!:Smile Shocked Razz Razz Embarrassed
 • hagica79 : na most már ügyesebb leszek
 • hagica79 : Smile)))))))))))))))))
 • Klári : Ismerős 4 gyermekem van!(((:
 • hagica79 : hát én meg még nem juttotam el mert hogy 4 - nek drágaSad
 • Klári : A gyereknek töredékébe került!
 • Klári : Kedvezményesen mentünk Aquva parkba
 • hagica79 : hát nagyon járatlan
 • Klári : Nem vagy, csak még járatlan vagy ebben!
 • Klári : némely uszoda!
 • hagica79 : jó tudni hát lehet én nagyon hülye vagyokSad
 • Klári : Múzeumok
 • hagica79 : aham
 • Klári : Mindíg azzal kezdem hogy tartósan beteg gyereknek van e kedvezmény!
 • hagica79 : és hová még?
 • Klári : Igen oda jó!!!
 • hagica79 : hát ezt én nem tudtamSad
 • hagica79 : vagy ez már nem érvényes?pl állatkert?,
 • Klári : igeeeen!
 • hagica79 : igen de most olvastam hogy van olyan hely ahol belépő jegy árban is számít?
 • Klári : Kisérővel helyi járat ingyenes helyközi 90% - os
 • Klári : Vonat, busz, hajó, stb jóóóóóóó
 • Klári : Mire gondolsz?
 • hagica79 : igen
 • hagica79 : én nem tudtam hogy több mindenre használható
 • Klári : Utazási?
 • hagica79 : hát most megint döbentem a 90% kártyánkon
 • hagica79 : szia
 • Klári : Hagica szia! Shocked Laughing
 • Klári : vagyok
 • hagica79 : hali van itt valaki?
 • Klári : Írd meg mi a gond Shocked
 • Klári : Illetve volt egy másik is de ott kiderítettük hogy nem az! Shocked
 • Klári : igen van egy család mely gyermektagja fruktóz,tej, tojás, reflux tünetekkel küzd Shocked
 • [Klári] : Sziszi szia!
 • [Sziszi] : Sziasztok! van valakinek fruktóz intoleráns gyereke?
 • Klári : Mivel elég picike a kislány és a diéta helyes irányba terelődik reménykedhetünk hogy jobbra fordulnak a tünetek. Sad
 • Klári : Sajnos ez a rendszeres diéta hiba következménye lehet!
 • Klári : hagica szia
 • Klári : Oetker legújabb termékei allergénjei (édességeknél) Shocked
 • hagica79 : ugyhogy most el vagyok keseredve kicsit Crying or Very Sad
 • hagica79 : képzeld nekünk is mennünk kell a 2 - es számú gyermek klinikára a pajzsmirigyünkkel pestre
 • hagica79 : Szia Klári itt vagy?
 • Klári : Nyilatkozat a Chibotol: italoknál! Laughing
 • Klári : Sajna ma keveset voltam fent, a lányomat intéztem,03.19. - én viszem alvásközpontma (MÁV - korház) sajna nagyon aluszékony egésznap ((: Surprised
 • Klári : Igen a krémtúró mehet neki nyugodtan! 8 - )
 • Klári : Hagica szia!
 • hagica79 : A krémtúrót eheti?ugye hogy nem?
 • hagica79 : Szia Klári itt vagy ?A kakaó és a kuki lecserélve!SmileDe sajnos a pattogatott kukoricával nem jártunk sikerrel azt nem találtunk!Sad
 • Klári : Mogyi Kft - től kapott válasz, gluténra vonatkozóan: Sajnos nincs olyan termékünk amely még nyomokban sem tartalmaz glutént. Üdvözlettel Fiedlerné Szabó Ágnes >>> Gubicza Tiborné 3/1/2013 1:32 du. >>> Tisztelt Mogyi Kft. Érdeklődnék hogy mely termékük gluténmentes? Még nyomokban sem tartalmaz /hat glutént! «link»
 • Klári : szia
 • hagica79 : neked is szia
 • Klári : Ok ! További szép napotSmile
 • hagica79 : köszönöm a segítséget
 • hagica79 : most kicsit lépek később jövök
 • hagica79 : oké rendben
 • Klári : Forgasd a terméklistát és kérdezz, ha nem vagyok itt hagyhatsz üzit is!
 • hagica79 : már jó lenne hacsak van még más amiről nem tudok és elhibázom
 • Klári : igen, a vér eredménye negatív kell legyen
 • hagica79 : suli végén kell vissza menni szolnokra a dokihoz ha most kijavítom a hibáim annak már lesz látszatja?
 • hagica79 : az én részemről az még meg van
 • Klári : Igen, csak türelem kell
 • hagica79 : remélem még helyre hozható
 • hagica79 : az gáz akkor értem a furra dolgait
 • Klári : Sajna olyan állapotban van a gyermek mintha most kezdenétek a diétát(((:
 • hagica79 : igen remélem már látszatja is lesz
 • Klári : Ez jól hangzik:
 • hagica79 : hát le kell cserélnem a kakaót vennem kell jó féle felvágottakat és kukoricát meg hasonlók
 • Klári : Mire gondolsz?
 • hagica79 : na azt hiszem ha megkapom a családimat lesz egy kis változás a háztartásban
 • hagica79 : oké rendben
 • Klári : Van teló szám Ancsa a táborvezető mindent elmond és kérdezd nmeg van e még férőhelySmile)
 • hagica79 : hát nem tudom de amit eddig eltudtam olvasni jól hangzik és megpróbálom rá összeszedni a pénzt
 • Klári : Pdf ben van lehet le kell töltened
 • Klári : Nálam jó
 • hagica79 : na én közben megnéztem a tábort de a csatolmányból csak a jelentkezési lapot töli be
 • Klári : vagyok Shocked
 • hagica79 : oké
 • Klári : pl 5 perc konyha jelenésem van
 • Klári : Csatolmányban minden benne van
 • Klári : 10.000 ft. 03.15.
 • hagica79 : és mennyi lenne az első részlet amit be kellene fizetni?
 • Klári : Szerintem kipihennéd magad, és a gyereknek se jó mindíg a mami nyakán lógniSmile))
 • hagica79 : rossz bele gondolni bár tudom hogy élvezné
 • hagica79 : hűűűűűűűűűű egy hétig nem látnám a gyerekemet?
 • Klári : Kicsikkel képzett ovónéni foglalkozik
 • Klári : Nélküle természetesen ,de ez nem gond. 150 gyerek megy kb külön korcsoportokra vannak szedve
 • hagica79 : azzal kapcsolatban olyan kérdésem lenne hogy szülővel vagy anélkül?
 • Klári : Pedig már 16 éves(::
 • hagica79 : igen látom és érdekel is a dolog
 • Klári : lányom minden évben 2X megy
 • Klári : Mit láthatod tábort is szervezünk ,ami csudi jó
 • Klári : Kb 100 gyártó,kft van fent lehet válogatniSmile)
 • Klári : emélem legközelebb az értékek is szuperek lesznek
 • Klári : Ezt még telón is egyeztettem
 • hagica79 : fél óra alatt többet tanultam mint a 4 év alatt Very Happy
 • Klári : Szerencsinél pl az gluténmentes ha nincs rajta allerhgén infó
 • Klári : Zömében ezek a gyártók igen
 • Klári : Friss nyilatkozatával
 • hagica79 : és fel is tüntetik? mert én picket volt hogy azért nem vettem meg mert nem volt ráírva
 • Klári : most a legfrisebb a bonbonetti kft
 • hagica79 : aham
 • Klári : Vagy ők már a saját honlapjukon felteszik
 • Klári : igen, közfogyasztásra szánt élelmiszerek melyet a gyártó nyilatkozatával teszük fel hogy gyártás során sem éri szennyeződés
 • hagica79 : és ezek mind glutén mentesek ?
 • Klári : A pápai hús kft termékei is csuda jók
 • hagica79 : jó tudni
 • Klári : Tescoban van hartai,és hercsi is
 • hagica79 : nem is hallottam Hartai,Hercsit ezzeket hol veszed?
 • Klári : Ez csuda jól hangzikSmile)
 • Klári : GM=Glutén mentesSmile)
 • hagica79 : 500ft egy kiló dárdás párizsi és nálunk mindenki szereti
 • Klári : Hartai kolbász is GM
 • Klári : oksa ki próbálomSmile)
 • hagica79 : finnom és árban is elfogatható
 • hagica79 : fi
 • Klári : Délhúst esszük
 • hagica79 : Pennyiben szokott lenni
 • Klári : Ezt nem ismerem még
 • Klári : A Hercsi hús készítményeket imádjuk
 • hagica79 : és a Dárdás?nekik is van glutén mentes virslijük és párizsijuk
 • Klári : A pick termékek szuperek
 • Klári : az ok
 • hagica79 : gyulai
 • Klári : Kenőmájas, melyik fajta??
 • hagica79 : párzsin virslin meg kenőmájason élünk igazán
 • Klári : Sajna ha glutént tartalmazó felvágottat szel előtted , és te menteset kérsz , rá viszi a glutént
 • hagica79 : bár újjaban kilós párizsit veszünk amit mi szeletelünk
 • Klári : Igen, sajna((:
 • Klári : Akkor bizzunk benne hogy flottúl megy minden a konyhán.
 • hagica79 : ez is buktaSad
 • Klári : Felvágottat csak előtted lemosott késsel szeleteljen a boltos, gépit ne vegyél!
 • hagica79 : hát mikor intéztük voltunk bennt és akkor mondták hogy ez a konyha direkt ilyen étel érzékeny embereknek van és diabetikus felügyeli őket
 • Klári : Mertha a merőkanalat csak átt teszik a normál menüből megette a fene((:
 • Klári : Az oviban kérdezz rá a főzésre, hogy külön fakanalat, merőkanalat használnak e nála????
 • hagica79 : sajnos nem is kevés nem hittem volna Sad
 • Klári : Szóval úgy néz ki meg van a buktató sajna((:
 • Klári : Hát inkább kérdezz ha nem vagy biztos valamiben,abból baj nem lehetSmile)
 • hagica79 : bár mindegy szerintem most már sűrűbben leszek itt mint ott
 • Klári : 4 gyerektől nem igazán tudok csevegni mert elveszik a fülesem(((:
 • Klári : Régen voltam már
 • hagica79 : te fészen fent vagy?
 • hagica79 : igen látom nagyon örülök hogy végre tudok segítséget kérni eddig elég elveszetnek éreztem magam
 • Klári : Van már fent gluténmentes csoki tojás ,csokik gluténmentes érdemes nézegetni/!!
 • hagica79 : az nagyon jóóóóóóó
 • hagica79 : most már tudom de eddig nem volt kitől segítséget kérni Crying or Very Sad Crying or Very Sad
 • Klári : A gyártóktól évente kérem a listát így használhatód.
 • hagica79 : meg legaláb tudom hogy gluténmentes
 • Klári : Ettől már jobb ha külön serpenyőben sütötted volna((:
 • hagica79 : az ilyen cuccokat csak neten tudom megvenni mert boltban nem igazán kapható
 • Klári : Az ok:Smile
 • Klári : Sajna akkor is volt benne nyomokban glutén tuti(((:
 • hagica79 : naturalst használok
 • Klári : Sütőpor, sem mindegy ki gyártja??
 • hagica79 : igen de mindíg ugy hogy előbb az övét utána magunknak és utána meg olajsütő takarítás
 • Klári : Addig abban sütöttél neki amiben nektek?
 • hagica79 : de akkor legalább már alakulunk Very Happy
 • Klári : Sajna kevés az az orvos aki naprakész ebben a témában((:
 • hagica79 : az már nekünk is van bár egy hónapja tudtam neki sajnos venni egy olajsütőt
 • Klári : Sajna ezeket a dolgokat nehéz tisztítani
 • hagica79 : kezdek rájönni hogy sok olyan dolgott akart elhittetni ami nem lényeg
 • Klári : Az olajsütőt, kenyérsütőt én vettem külön neki
 • Klári : Ajaj , nem ez a lényeg pedig
 • hagica79 : hát ezt nem tudtam
 • hagica79 : hát nekem a doki azt mondta miskolcon hogy azt is le kell
 • Klári : Külön konyharuha kell
 • Klári : A víz és a mosószer viszi ,az edény nem szívja be a glutént
 • hagica79 : megkönnyebültem
 • hagica79 : azokat nem lehet valahogy fertőtleníteni?
 • Klári : Az edényeket nem kell!!!
 • hagica79 : hát nálunk csak az edények nincsenek sajnos és nem tudom mikor tudom lecserélni
 • Klári : Szívesen segítekSmile)

vendég jele: [ ].

Smileys
Very HappySmileWinkSadSurprisedShockedConfusedCoolLaughingMadRazzEmbarrassedCrying or Very SadEvil or Very MadTwisted EvilRolling EyesExclamationQuestionIdeaArrowNeutralMr. GreenGeekUber Geek

Névnapok

tegnapelőtt : Emma
tegnap : Tivadar
MA : Konrád
holnap: Csilla, Noémi
holnapután : Béla

Megosztás a Facebook-on

Felhívás

Felhívás!

A Táplálékallergia Tábor évről évre 2. alkalommal ősszel és nyáron kerül megrendezésre.

Eszközök hiányában vagyunk, hiszen Ancsanéni (Táborvezetőnk)

feledhetetlen élményekkel teszi varázslatossá,  kikapcsolodásukat közel 150 gyermeknek.

Nem kis munkájafekszik ebben, melyhez igen sok eszközt kell felhasználni.

Vannak tárgyak melyek felujításra várnak.

Következő lenne a kérésünk:

Amennyiben van felesleges szivacs, kérek mindenkit ne dobjátok ki!!!!

Ágy, párna stb.. szivacs, vagy törmelék.

Juttasátok el a következő címre:

Telefon: +36-20/326-0088 | +36-30/622-5612
e-mail: info@taplalekallergiatabor.com
Levelezési cím: 1106 Budapest, Gépmadár utca 14. II/7.

Köszönettel :a szervezők.


web: www.taplalekallergiatabor.com

 

Szavazás

Legyen a gyorséttermekben GM szendvics?
 

Korábbi szavazások

Ki olvas minket

Jelenleg 19 vendég olvas minket